338-0514/01 – Gaseous Flow ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- základní pojmy: kapalina, vzdušnina - vlastnosti vzdušnin a jejich závislosti, nástin úvodu do kinetické teorie plynu - děje v plynech, izochorický, izobarický, adiabatický - stavová rovnice ideálního plynu - stavová rovnice skutečného plynu - definice ethalpie a entropie, fyzikální význam - směsy plynů, vlhký vzduch - stlačování plynů, škodlivý prostor pístových kompresorů - výtoky plynů otvorem ve stěně - plnění a vyprazdňování objemů - rovnice kontinuity stlačitelného média, zákon zachování hmotnosti - rychlost proudění versus hustota a plocha průřezu proudnice, kritický průřez, rychlost zvuku – kritická rychlost, proudění podkrytickoui a nadkrytickou rychlostí - proudové vývěvy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner