338-0517/01 – Počítačové metody v tekutinových mechanizmech (PMvTM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Software Mathcad, Matlab, Matlab-Simulink, využití v oblasti teoretického řešení hydraulických a pneumatických obvodů a v oblasti fyzikálních experimentů Metody řešení soustav nelineárních algebraických rovnic, soustav nelineárních obyčejných diferenciálních rovnic, praktické aplikace v software Mathcad, Matlab, Matlab-Simulink Laplaceova transformace, přenos, frekvenční charakteristiky, řešení v Matlab- Simulink Řešení ustálených stavů hydraulických obvodů Řešení regulačních obvodů Řešení základních úloh dynamiky hydraulických a pneumatických obvodů Metody identifikace a jejich řešení komerčním software, využití pro odvozování matematických modelů hydraulických prvků, resp. soustav.

Povinná literatura:

Matlab, High-Performace Numeric Computation and Visualization Software, The Math Works Inc., 1993 ZYMÁK,V.: Dynamika pulzujícího průtoku, PC-DIR spol s r.o., Brno, 1994, NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999, 275 s., ISBN 80-7225-030-2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Využití matematických metod a software v oblasti teoretické a experimentální hydrauliky a pneumatiky 2 Vyhodnocení experimentálních měření statistickými metodami, chyba měření, přesnost souboru měření 3 Určování součinitele tření z algebraických a transcendentních rovnic – grafické metody, iterační metody, přibližné řešení soustavy 4 Ustálené proudění v hydraulických obvodech – metody řešení soustav nelineárních alg. rovnic 5 Ustálené proudění v sériově paralelních hydraulických obvodech 6 Dynamika hydraulických prvků a potrubí – analytické řešení, využití symboliky v Matlabu, numerické řešení, grafické zobrazení 7 Laplaceova, Fourierova transformace, určení přenosu, přenosových matic 8 Inverzní Laplaceova a Fourierova transformace při řešení hydraulických prvků 9 Laplaceova a Fourierova transformace při řešení hydraulických obvodů, výpočet přenosové matice hydraulických soustav 10 Modelování hydraulických obvodů algebro-diferenciálními metodami - Simulink 11 Regulační obvody - Program č.3 12 Řešení komplexního hydraulického obvodu s hydraulickým rázem - Flowmaster 13 Modelování vícerozměrného proudění 14 Identifikace hydraulických obvodů Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Členění hydraulických problémů a výběr odpovídajících metod řešení 2 Vyhodnocení experimentálních dat, trendové křivky, chyby - Matlab, Mathcad, Excel 3 Aplikace metody na určení součinitele tření dle různých funkčních závislostí s využitím Matlab, Mathcad - Program č.1 4 Řešení ustáleného proudění v jednoduchých sériových obvodech 5 Výpočet hydraulického obvodu při sériově paralelním řazení 6 Řešení dynamických prvků, určení vlastností řešení analytickou metodou, numerickou metodou 7 Výpočet přenosových matic pro vybrané hydraulické prvky 8 Využití software Matlab, Mathcad pro inverzní Laplaceovu transformaci 9 Výpočet přenosů hydraulických soustav - Program č.2 10 Aplikace Simulinku na jednoduché hydraulické obvody 11 Využití Simulinku při modelování regulačních obvodů 12 Praktické aplikace 13 Modelování proudění v mezerách hydraulických prvků s přestupem tepla 14 Software pro identifikaci Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Diskuze o vybraném programu, využitých metodách, přesnosti 2 Metody vyhodnocování experimentálních dat 3 Řešení algebraických rovnic využitím profesionálního software 4 Řešení sériově-paralelního hydraulického obvodu. 5 Analytické řešení dynamiky sloupce kapaliny –T článek 6 Numerické řešení turbulentního proudění hydraulickým prvkem 7 Fourierova transformace a přenos při proudění hydraulickým prvkem 8 Inverzní Fourierova transformace pro harmonický vstupní signál 9 Přenos hydraulických soustav 10 Řešení regulačních obvodů 11 Neizotermní proudění ve vybraných mezerách 12 Metody identifikace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku