338-0518/01 – Hydraulika mobilních strojů (HmobS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Hydraulika mobilních strojů se posluchači seznámí s hydraulickými systémy mobilních strojů, zejména stavebních a zemních strojů, hornických strojů, nákladních automobilů apod. Podrobně jsou probírány hydrostatické systémy pojezdu vozidel, hydrostatické převody, hydrodynamické spojky a měniče momentu, hydraulický diferenciál,hydrostatické pohony nadstavby, posilovače řízení a další specifické problémy hydrauliky mobilních strojů. Problematika je doplněna o základy montáže, provozu, údržby a diagnostiky hydraulických systémů mobilních strojů.

Povinná literatura:

[1] Kopáček, J.; Pavlok, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2. [2] Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. [3] Pivoňka J. a kol. : Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987. 623 s. [4] Kopáček, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha: SNTL Praha, 1986. 272 s. [5] Koreis, J. Přenosové systémy dopravních prostředků. Pardubice: ES Univerzity Pardubice, 1999. 136 s. ISBN 80-7194-204-9. [6] Kučík, P.; Strážovec, I.; Kriššák, P. Hydraulický prenos energie. Žilina: ŽU v Žiline, 2000. 384 str. ISBN 80-7100-725-0. [7] Hlavňa, V.; Kukuča, P. a kol. Dopravný prostriedok - Jeho motor. Žilina: ŽU v Žilině, 2000, 442 s. ISBN 80-7100-665-3. [8] Vaněk, A. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003, 526 s. ISBN 80-200-1045-9.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1. Aplikace hydrostatických pohonů a převodů u mobilních strojů. Specifické požadavky na hydrauliku mobilních strojů. 2. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů mobilních strojů: druhy, vlastnosti, použití. 3. Pohon pojezdu mobilních strojů. Skladba pohonu. Charakteristiky pohonů a pracovních mechanizmů. Pracovní bod pohonu. Druhy převodových mechanizmů. 4. Hydrostatický převod. Skladba převodu. Řízení hydrostatického převodu. Charakteristiky hydrostatického převodu. Problematika filtrace, chlazení, doplňování průtokových ztrát. 5. Vícemotorové pohony pojezdu mobilních strojů. Realizace funkce diferenciálu paralelně řazenými hydromotory. Řízení směru jízdy. Servořízení mechanickohydraulické a elektrohydraulické. 6. Rotační hydrostatické převodníky mobilních strojů. Řízení hydrostatických převodníků. Pomaluběžné hydromotory. 7. Hydrodynamické měniče momentu, hydrodynamické spojky, hydrodynamické brzdy. Kombinované převody. 8. Hydrostatické pohony nadstavby mobilních strojů. Sekcionární rozváděče, proporcionální rozváděče pro mobilní techniku. Přenos výkonu ze spalovacího motoru na pojezd a nástavbu. 9. Hydrostatické pohony nadstavby mobilních strojů. Řízení hydromotorů proměnným odporem. Charakteristika pohonu řízeného proměnným odporem. Kompenzace vlivu zátěže tlakovými váhami. Energetická bilance pohonu řízeného proměnným odporem. 10. Energeticky úsporné zdroje konstantního tlaku. Regulační hydrogenerátory s regulací na konstantní tlak, konstantní výkon a konstantní průtok. Load-Sensing systémy s regulačním hydrogenerátorem s LS regulací. 11. Rozběh a brzdění pohonu a pracovního mechanizmu. Dynamické jevy v hydraulickém obvodu: pulzace tlaku a průtoku, kmitání. 12. Řízení pohonu na optimální parametry. Řídicí systémy, mikroprocesorové řízení. Protiskluzová regulace. 13. Provoz a údržba hydraulických systémů mobilních strojů. Mazání podvozku, mazací systémy. 14. Nádrže, vedení kapaliny, potrubní spoje. Hydraulické akumulátory. Chlazení hydraulického obvodu. Základy měření a diagnostiky hydraulických systémů mobilních strojů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1. Opakování: značky hydraulických prvků. Základní hydraulické obvody. 2. Vlastnosti pracovních kapalin hydraulických obvodů: viskozita, stlačitelnost. Návrh pracovní kapaliny mobilního stroje. 3. Návrh a výpočet hydraulického obvodu s uvažováním tlakových ztrát a účinností. 4. Charakteristiky pohonů, zátěží, volba pracovního bodu. 5. Návrh a výpočet hydrostatického převodu. 6. Návrh a výpočet hydrostatického převodu – pokračování.. 7. Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. 8. Měření č. 1: Diagnostika hydraulického pohonu. 9. Měření č. 1: Diagnostika hydraulického pohonu – pokračování.. 10. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu nástavby mobilního stroje. 11. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu nástavby mobilního stroje – pokračování. 12. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu nástavby mobilního stroje – pokračování. 13. Mazání podvozku mobilního stroje. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku