338-0518/01 – Hydraulics of Mobile Machines (HmobS)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1. Aplikace hydrostatických pohonů a převodů u mobilních strojů. Specifické požadavky na hydrauliku mobilních strojů. 2. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů mobilních strojů: druhy, vlastnosti, použití. 3. Pohon pojezdu mobilních strojů. Skladba pohonu. Charakteristiky pohonů a pracovních mechanizmů. Pracovní bod pohonu. Druhy převodových mechanizmů. 4. Hydrostatický převod. Skladba převodu. Řízení hydrostatického převodu. Charakteristiky hydrostatického převodu. Problematika filtrace, chlazení, doplňování průtokových ztrát. 5. Vícemotorové pohony pojezdu mobilních strojů. Realizace funkce diferenciálu paralelně řazenými hydromotory. Řízení směru jízdy. Servořízení mechanickohydraulické a elektrohydraulické. 6. Rotační hydrostatické převodníky mobilních strojů. Řízení hydrostatických převodníků. Pomaluběžné hydromotory. 7. Hydrodynamické měniče momentu, hydrodynamické spojky, hydrodynamické brzdy. Kombinované převody. 8. Hydrostatické pohony nadstavby mobilních strojů. Sekcionární rozváděče, proporcionální rozváděče pro mobilní techniku. Přenos výkonu ze spalovacího motoru na pojezd a nástavbu. 9. Hydrostatické pohony nadstavby mobilních strojů. Řízení hydromotorů proměnným odporem. Charakteristika pohonu řízeného proměnným odporem. Kompenzace vlivu zátěže tlakovými váhami. Energetická bilance pohonu řízeného proměnným odporem. 10. Energeticky úsporné zdroje konstantního tlaku. Regulační hydrogenerátory s regulací na konstantní tlak, konstantní výkon a konstantní průtok. Load-Sensing systémy s regulačním hydrogenerátorem s LS regulací. 11. Rozběh a brzdění pohonu a pracovního mechanizmu. Dynamické jevy v hydraulickém obvodu: pulzace tlaku a průtoku, kmitání. 12. Řízení pohonu na optimální parametry. Řídicí systémy, mikroprocesorové řízení. Protiskluzová regulace. 13. Provoz a údržba hydraulických systémů mobilních strojů. Mazání podvozku, mazací systémy. 14. Nádrže, vedení kapaliny, potrubní spoje. Hydraulické akumulátory. Chlazení hydraulického obvodu. Základy měření a diagnostiky hydraulických systémů mobilních strojů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1. Opakování: značky hydraulických prvků. Základní hydraulické obvody. 2. Vlastnosti pracovních kapalin hydraulických obvodů: viskozita, stlačitelnost. Návrh pracovní kapaliny mobilního stroje. 3. Návrh a výpočet hydraulického obvodu s uvažováním tlakových ztrát a účinností. 4. Charakteristiky pohonů, zátěží, volba pracovního bodu. 5. Návrh a výpočet hydrostatického převodu. 6. Návrh a výpočet hydrostatického převodu – pokračování.. 7. Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. 8. Měření č. 1: Diagnostika hydraulického pohonu. 9. Měření č. 1: Diagnostika hydraulického pohonu – pokračování.. 10. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu nástavby mobilního stroje. 11. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu nástavby mobilního stroje – pokračování. 12. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu nástavby mobilního stroje – pokračování. 13. Mazání podvozku mobilního stroje. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner