338-0519/01 – Drives and Gears (PohPř)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Lumír HružíkSubject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

There are given the fundamentals of kinematics and dynamics of drive and energy-thermal balance of energy transfer in the subject. There are named the properties, characteristics and controls of combustion engines, electric motors, pneumatic motors, hydraulic motors and pneumatic motors. The theory, characteristics, construction and use of mechanical gears, hydrostatic and hydrodynamic gears (connectors and converters) are discussed. Further, the combined gears are examined. The subject also deals with multi-motor drives and choice the drive and gear for various machines and technological equipment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Other activities

Summary

Students will acquaint with the fundamentals of dynamics and kinematics of the drive. They will acquaint with energy - thermal balance of energy transfer. They will acquaint with the characteristics of different types of motors (electric motors, combustion engines, hydro-motors, pneumatic motors) and gears (mechanical, hydrostatic, hydrodynamic, combined). They will be able to choose the suitable combination of motor and gear at the drive design.

Compulsory literature:

EXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Lohr am Main, Germany: Rexroth AG., 1991. 344 p. ISBN 3-8023-0266-4. DESHPANDE, M.V. Electric Motors. Applications and Control. Eastern Economy Edition, 2010. 228 p. ISBN: 978-81-203-3643-8. BEATER, P. Pneumatic Drives. Springer, 2007. 324 p. ISBN 978-3-540-69470-0.

Recommended literature:

GÖTZ, W. Hydraulics. Theory and Applications. Ditzingen, Germany: OMEGON, 1998. 291 s. ISBN 3-980-5925-3-7. DE, N.K., SEN, P.K. Electric Drives. Applications and Control. Eastern Economy Edition, 2006. 324 p. ISBN: 978-81-203-1492-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Význam pohonu strojů a zařízení. Základy kinematiky a dynamiky pohonu. Energeticko-tepelná bilance přenosu energie. Spalovací motory, elektromotory, pneumatické motory, hydraulické motory: vlastnosti, charakteristiky, řízení parametrů. Mechanické převody. Kombinované převody. Hydrodynamické převody: spojky a měniče. Teorie, charakteristiky, konstrukce, použití. Vícemotorové pohony. Volby pohonu a převodu pro různé stroje a technologické zařízení. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Účel a definice pohonu. Kinematika zátěže. Základní pohybová rovnice. 2 Aplikace pohybové rovnice, pracovní režimy zátěže a pohonu. Optimalizace přenosu výkonu. 3 Energeticko tepelná bilance přenosu výkonu. Ztrátový výkon. 4 Elektromotory: rozdělení, charakteristiky, vlastnosti. Stejnosměrné a střídavé elektromotory. 5 Spalovací motory – rozdělení, charakteristiky, vlastnosti, regulace. 6 Spalovací turbíny. Pneumatické motory. Hydromotory. 7 Mechanické převody, rozdělení, vlastnosti, ztráty. 8 Hydrostatické převody, skladba, parametry, regulace. 9 Hydrodynamické převody, rozdělení, vlastnosti. Hydrodynamická spojka, teorie, konstrukce, charakteristiky. 10 Hydrodynamický měnič, teorie, konstrukce, charakteristiky. Spolupráce hydrodynamického převodu s hnacím motorem. 11 Kombinované převody. Účel a aplikace. Větvení výkonu. 12 Vícemotorové pohony. Základy teorie, charakteristiky. 13 Společná charakteristika motoru a zátěže. Návrh a výpočet hnacích motorů. 14 Porovnání různých typů přenosu výkonu. Konzultace. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Pokračování přednášky. 2 Aplikace pohybové rovnice. Parametry pohonu těžkého vrátku. 3 Výpočet rozběhové charakteristiky pohonu. Výpočet pohonu pojezdu vozidla. Program č. 1. 4 Výpočet oteplování a ochlazování v hydrostatickém přenosu energie. Program č. 2. 5 Seminář – prospekty převodů, motorů a aplikací. 6 Výpočet regulační charakteristiky hydrostatického převodu. Program č. 3. 7 Konzultace k zadaným programům. 8 Výpočet hydrodynamické spojky. Program č. 4. 9 Pokračování výpočtu hydrodynamické spojky. 10 Výpočet charakteristiky hydrodynamického měniče. 11 Kontrolní test. 12 Výpočet vícemotorového pohonu. Program č. 5. 13 Reserva, konzultace. 14 Zápočet Seznam otázek ke zkoušce Čís. Znění otázky 1 Účel pohonu, jeho rozdělení, skladba a řízení. 2 Druhy motoru a převodových mechanizmů. 3 Rozběhy pohonů, základní vztahy, srovnání. 4 Základní pohybová rovnice pohonu a redukce momentů. 5 Pracovní režimy pohonu, aplikace pohybové rovnice a optimalizace. 6 Rozdělení pracovních strojů podle charakteru zátěže, ekviv. moment. 7 Přeměna a přenos energie, ztrátový výkon, ekvivalentní hodnoty. 8 Základní energeticko tepelná rovnice, průběh oteplování a ochlazování. 9 Výpočet chlazení. 10 Rozdělení elektromotorů, oblast použití, výhody a nevýhody. 11 Stejnosměrné motory, charakteristiky, řízení otáček, brzdění. 12 Střídavé motory, charakteristiky, řízení otáček, brzdění. 13 Rozdělení spalovacích motorů, jejich parametry. 14 Spalovací motory pístové, charakteristiky, parametry. 15 Zvyšování výkonu píst. spalovacích motorů, regulace, použití. 16 Spalovací turbíny, charakteristiky, regulace, použití. 17 Hydraulické motory, rozdělení, parametry, výhody a nevýhody, použití. 18 Pomaluběžný hydromotor, jeho vlastnosti a použití. 19 Základní charakteristiky hydromotorů, řízení výstupních parametrů. 20 Brzdění hydromotoru, oblasti použití. 21 Pneumatické motory, výhody a nevýhody, pracovní parametry. 22 Charakteristiky pneumatických motorů, řízení parametrů, použití. 23 Mechanické převody, rozdělení, parametry. 24 Otáčkový diagram, ztráty a účinnosti. 25 Volba převodovky, kontrolní výpočet. 26 Hydrostatické převody, rozdělení, otáčková a momentová transformace. 27 Regulační rozsahy a charakteristiky hydrostatického převodu. 28 Kombinované převody, skladba, charakteristiky, účinnosti. 29 Oblasti aplikací hydrostatických a kombinovaných převodů. 30 Hydrodynamické převody, rozdělení, základní charakteristiky. 31 Vznik momentu a základní rovnice hydrodynamického převodu. 32 Hydrodynamická spojka, princip činnosti, charakteristiky, regulace. 33 Hydrodynamická brzda, princip činnosti, charakteristiky, použití. 34 Hydrodynamický měnič, princip činnosti, konstrukce, charakteristiky. 35 Hydrodynamické převodovky, skladby, charakteristiky, použití. 36 Vícemotorové pohony, výhody, uspořádání, základy teorie, optimalizace. 37 Společná charakteristika motoru a zátěže, konstrukce, statická stabilnost.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 8  0 3
                Other task type Other task type 7  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.