338-0519/03 – Pohony a převody (PohPř)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se seznámí se základy dynamiky a kinematiky pohonu. Seznámí se s energeticko – tepelnou bilancí přenosu energie. Seznámí se s charakteristikami jednotlivých typů motorů (elektromotory, spalovací motory, hydromotory, pneumatické motory) a převodů (mechanické, hydrostatické, hydrodynamické, kombinované. Při návrhu pohonu budou umět zvolit vhodnou kombinaci motoru a převodu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou uvedeny základy kinematiky a dynamiky pohonu a energeticko-tepelná bilance přenosu energie. Jsou uvedeny vlastnosti charakteristiky a řízení spalovacích motorů, elektromotorů, pneumatických motorů, hydraulických motorů a pneumatických motorů. Je probrána teorie, charakteristiky, konstrukce a použití mechanických převodů,hydrostatických a hydrodynamických převodů (spojky a měniče). Dále jsou probrány kombinované převody. Předmět se rovněž zabývá vícemotorovými pohony a volbou pohonu a převodu pro různé stroje a technologické zařízení.

Povinná literatura:

KOPÁČEK, J. Pohony a převody. VŠB – TU Ostrava, 2000, 211 s. ISBN 978-80-248-1967-9. KOPÁČEK, J.,PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. VŠB – TU Ostrava, 1994. 151 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura:

PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. KOPÁČEK, J. Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. VŠB – TU Ostrava 1996. TRNKA, J., URBAN, J. Spalovacie motory. Alfa Bratislava, 1992, 563 s., ISBN 80-05-01081-8. PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. VŠB – TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ EXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Lohr am Main, Germany: Rexroth AG., 1991. 344 p. ISBN 3-8023-0266-4. DESHPANDE, M.V. Electric Motors. Applications and Control. Eastern Economy Edition, 2010. 228 p. ISBN: 978-81-203-3643-8. MÁLIK, L., KUČERA, L. Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 1999. 417 p. ISBN 80-7100-513-4. Další studijní opory na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/studijni-opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.