338-0519/04 – Pohony a převody (PohPř)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se seznámí se základy dynamiky a kinematiky pohonu. Seznámí se s energeticko – tepelnou bilancí přenosu energie. Seznámí se s charakteristikami jednotlivých typů motorů (elektromotory, spalovací motory, hydromotory, pneumatické motory) a převodů (mechanické, hydrostatické, hydrodynamické, kombinované. Při návrhu pohonu budou umět zvolit vhodnou kombinaci motoru a převodu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou uvedeny základy kinematiky a dynamiky pohonu a energeticko-tepelná bilance přenosu energie. Jsou uvedeny vlastnosti charakteristiky a řízení spalovacích motorů, elektromotorů, pneumatických motorů, hydraulických motorů a pneumatických motorů. Je probrána teorie, charakteristiky, konstrukce a použití mechanických převodů,hydrostatických a hydrodynamických převodů (spojky a měniče). Dále jsou probrány kombinované převody. Předmět se rovněž zabývá vícemotorovými pohony a volbou pohonu a převodu pro různé stroje a technologické zařízení.

Povinná literatura:

KOPÁČEK, J. Pohony a převody. VŠB – TU Ostrava, 2000, 211 s. ISBN 978-80-248-1967-9. KOPÁČEK, J.,PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. VŠB – TU Ostrava, 1994. 151 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura:

PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. KOPÁČEK, J. Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. VŠB – TU Ostrava 1996. TRNKA, J., URBAN, J. Spalovacie motory. Alfa Bratislava, 1992, 563 s., ISBN 80-05-01081-8. PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. VŠB – TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ EXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Lohr am Main, Germany: Rexroth AG., 1991. 344 p. ISBN 3-8023-0266-4. DESHPANDE, M.V. Electric Motors. Applications and Control. Eastern Economy Edition, 2010. 228 p. ISBN: 978-81-203-3643-8. MÁLIK, L., KUČERA, L. Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 1999. 417 p. ISBN 80-7100-513-4. Další studijní opory na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/studijni-opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti vypracují 3 programy, kontrolní test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznam otázek ke zkoušce Čís. Znění otázky 1 Účel pohonu, jeho rozdělení, skladba a řízení. Druhy motorů a převodových mechanizmů. 2 Rozběhy pohonů, základní vztahy, srovnání. 3 Základní pohybová rovnice pohonu a redukce momentů. Pracovní režimy pohonů. 4 Rozdělení pracovních strojů podle charakteru zátěže, ekviv. moment. 5 Ztrátový výkon, ekvivalentní hodnoty. Základní energeticko tepelná rovnice. 6 Průběh oteplování a ochlazování. Výpočet chlazení. 7 Stejnosměrné motory, charakteristiky, řízení otáček, brzdění. Oblast použití. 8 Střídavé motory, charakteristiky, řízení otáček, brzdění. Oblast použití. 9 Spalovací motory pístové, charakteristiky, parametry. Zvyšování výkonu píst. spalovacích motorů, regulace, použití. 10 Spalovací turbíny, charakteristiky, regulace, použití. 11 Hydraulické motory, rozdělení, parametry, výhody a nevýhody, použití. Pomaluběžný hydromotor. 12 Základní charakteristiky hydromotorů, řízení výstupních parametrů. 13 Brzdění hydromotoru, oblasti použití. 14 Pneumatické motory, charakteristiky, výhody a nevýhody, pracovní parametry a jejich řízení, použití. 15 Mechanické převody, rozdělení, parametry. Harmonické převodovky. 16 Otáčkový pilový diagram převodovky, ztráty a účinnosti převodovky. 17 Hydrostatické převody, rozdělení, otáčková a momentová transformace. 18 Regulační rozsahy a charakteristiky hydrostatického převodu. 19 Kombinované mechanické a hydrostatické převody, skladba, charakteristiky, účinnosti. 20 Hydrodynamické převody, rozdělení, vznik momentu, základní charakteristiky. 21 Hydrodynamická spojka, princip činnosti, charakteristiky, regulace. 22 Hydrodynamická brzda, princip činnosti, charakteristiky, použití. 23 Hydrodynamický měnič, princip činnosti, konstrukce, charakteristiky. 24 Kombinované mechanické a hydrodynamické převodovky, skladby, charakteristiky, použití. 25 Vícemotorové pohony, výhody, uspořádání, základy teorie, optimalizace. 26 Společná charakteristika motoru a zátěže, konstrukce, statická stabilnost.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Účel a definice pohonu. Kinematika zátěže. Základní pohybová rovnice. 2 Aplikace pohybové rovnice, pracovní režimy zátěže a pohonu. Optimalizace přenosu výkonu. 3 Energeticko tepelná bilance přenosu výkonu. Ztrátový výkon. 4 Elektromotory: rozdělení, charakteristiky, vlastnosti. Stejnosměrné a střídavé elektromotory. 5 Spalovací motory – rozdělení, charakteristiky, vlastnosti, regulace. 6 Spalovací turbíny. Pneumatické motory. Hydromotory. 7 Mechanické převody, rozdělení, vlastnosti, ztráty. 8 Hydrostatické převody, skladba, parametry, regulace. 9 Hydrodynamické převody, rozdělení, vlastnosti. Hydrodynamická spojka, teorie, konstrukce, charakteristiky. 10 Hydrodynamický měnič, teorie, konstrukce, charakteristiky. Spolupráce hydrodynamického převodu s hnacím motorem. 11 Kombinované převody. Účel a aplikace. Větvení výkonu. 12 Vícemotorové pohony. Základy teorie, charakteristiky. 13 Společná charakteristika motoru a zátěže. Návrh a výpočet hnacích motorů. 14 Porovnání různých typů přenosu výkonu. Konzultace. Program cvičení Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Aplikace pohybové rovnice. 2 Výpočet pohonu těžebního vrátku. 3 Výpočet rozběhové charakteristiky pohonu. Výpočet pohonu pojezdu vozidla. Program č. 1. 4 Výpočet oteplování a ochlazování v hydrostatickém přenosu energie. Program č. 2. 5 Pohony s elektromotory - výpočet. 6 Výpočet trakční charakteristiky pojezdu stroje s hydrostatickým a mechanickým převodem. Program č. 3. 7 Konzultace k zadaným programům. 8 Hydraulické pohony - praktické aplikace v laboratoři. 9 Hydrodynamická spojka. 10 Výpočet charakteristiky hydrodynamického měniče. 11 Pneumatické pohony - praktické aplikace v laboratoři. 12 Kontrolní test. 13 Vícemotorové pohony. Konzultace. 14 Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní
2021/2022 letní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní