338-0520/01 – Hydraulic Gears (HyPř)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semester
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Přenos energie v převodovém mechanismu, ztrátový výkon, ekvivalentní hodnoty. 2 Rozdělení hydraulických převodů: hydrostatické a hydrodynamické. Rozsahy jejich použitelnosti. 3 Základní vlastnosti a charakteristiky hnacích motorů. 4 Charakteristiky zátěže: průmyslové pohony, mobilní převody. 5 Hydrostatické převody: skladba, provozní parametry, charakteristiky. 6 Spolupráce hydrostatického převodu s hnacím motorem a zátěží. Základy regulace. 7 Kombinované hydrostaticko-mechanické převody. Optimalizace převodu, volba převodovky. 8 Provozní stavy hydrostatického převodu: rozběh, brzdění, otáčková charakteristika, tepelná bilance. 9 Hydrodynamické převody: princip činnosti a skladba hydrodynamické spojky a hydrodynamického měniče. 10 Vlastnosti a charakteristiky hydrodynamických převodů. Konstrukce a aplikace. 11 Spolupráce hydrodynamických převodů s hnacím motorem a zátěží. Hydrodynamická brzda. 12 Více motorové převodové systémy: skladba, optimalizace rozdělení výkonu a volby velikostí a typu. 13 Zkoušení a měření na hydraulických převodech: výzkumné a provozní zkoušky. Modelování zátěže. 14 Spolehlivost, životnost, provoz a údržba hydraulických převodů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Pokračování přednášky. 2 Přehled prvků pro skladbu hydrostatického převodu a konstrukce hydrodynamických spojek a měničů. Výpočet transformace pracovních parametrů. 3 Pohybová rovnice přenosu výkonu v převodovém systému. Program č. 1. 4 Regulace hydrostatického převodu – příklady pro stabilní a mobilní pohony. 5 Výpočet regulační charakteristiky hydrostatického převodu. Program č. 2. 6 Konzultace k zadaným programům. 7 Brzdění v hydrostatickém převodu: otevřený a uzavřený obvod. Program č. 3. 8 Výpočet hydrodynamické spojky: hlavní rozměry, hydraulický výpočet, výpočet charakteristik, tepelný výpočet. Program č. 4. 9 Pokračování výpočtu hydrodynamické spojky. 10 Výpočet charakteristiky hydrodynamického měniče. 11 Kontrolní test. 12 Vícemotorové pohony a jejich optimální skladba. Program č. 5. 13 Konzultace k programům. 14 Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Čís. Znění otázky 1 Skladba převodového systému: aplikace pro průmyslové a mobilní pohony. 2 Přímý a nepřímý pohon a jeho vlastností. 3 Rozdělení hydraulických převodů, jejich skladba. 4 Výhody a nedostatky hydrostatického a hydrodynamického převodu. 5 Charakteristiky a vlastnosti hydrostatického a hydrodynamického převodu: účinnost, vstupní a výstupní moment, výkon. 6 Přehled vlastností a charakteristik hnacích motorů: splavovací motor, elektromotor, pneumatický motor. 7 Momentová a otáčková transformace v převodu. 8 Regulace hydrostatického převodu: závislosti otáček, momentu a výkonu, změna účinnosti. 9 Brzdění v hydrostatickém převodu. 10 Kombinované hydrostaticko mechanické převody, jejich skladba a význam, charakteristiky. 11 Hydrodynamické přenosy výkonu: rozdělení, charakteristiky, aplikace, vznik a přenos momentu. 12 Hydrodynamická spojka: princip činností, momentové rovnice, charakteristiky. 13 Regulace hydrodynamické spojky: možnosti, charakteristiky. 14 Konstrukce hydrodynamické spojky. Základní výpočet. 15 Hydrodynamická brzda: princip činnosti, charakteristiky. 16 Hydrodynamický měnič, princip činnosti, charakteristiky. 17 Spolupráce hydrodynamického měniče se spalovacím motorem. 18 Konstrukce hydrodynamického měniče: prostupnost, počet fází a počet stupňů, komplexní měnič. 19 Hydrodynamické převodovky. 20 Zkoušení a měření hydraulických převodů. 21 Provoz a údržba hydraulických převodů, kapaliny pro hydraulické převody.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.