338-0520/01 – Hydraulic Gears (HyPř)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Přenos energie v převodovém mechanismu, ztrátový výkon, ekvivalentní hodnoty. 2 Rozdělení hydraulických převodů: hydrostatické a hydrodynamické. Rozsahy jejich použitelnosti. 3 Základní vlastnosti a charakteristiky hnacích motorů. 4 Charakteristiky zátěže: průmyslové pohony, mobilní převody. 5 Hydrostatické převody: skladba, provozní parametry, charakteristiky. 6 Spolupráce hydrostatického převodu s hnacím motorem a zátěží. Základy regulace. 7 Kombinované hydrostaticko-mechanické převody. Optimalizace převodu, volba převodovky. 8 Provozní stavy hydrostatického převodu: rozběh, brzdění, otáčková charakteristika, tepelná bilance. 9 Hydrodynamické převody: princip činnosti a skladba hydrodynamické spojky a hydrodynamického měniče. 10 Vlastnosti a charakteristiky hydrodynamických převodů. Konstrukce a aplikace. 11 Spolupráce hydrodynamických převodů s hnacím motorem a zátěží. Hydrodynamická brzda. 12 Více motorové převodové systémy: skladba, optimalizace rozdělení výkonu a volby velikostí a typu. 13 Zkoušení a měření na hydraulických převodech: výzkumné a provozní zkoušky. Modelování zátěže. 14 Spolehlivost, životnost, provoz a údržba hydraulických převodů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Pokračování přednášky. 2 Přehled prvků pro skladbu hydrostatického převodu a konstrukce hydrodynamických spojek a měničů. Výpočet transformace pracovních parametrů. 3 Pohybová rovnice přenosu výkonu v převodovém systému. Program č. 1. 4 Regulace hydrostatického převodu – příklady pro stabilní a mobilní pohony. 5 Výpočet regulační charakteristiky hydrostatického převodu. Program č. 2. 6 Konzultace k zadaným programům. 7 Brzdění v hydrostatickém převodu: otevřený a uzavřený obvod. Program č. 3. 8 Výpočet hydrodynamické spojky: hlavní rozměry, hydraulický výpočet, výpočet charakteristik, tepelný výpočet. Program č. 4. 9 Pokračování výpočtu hydrodynamické spojky. 10 Výpočet charakteristiky hydrodynamického měniče. 11 Kontrolní test. 12 Vícemotorové pohony a jejich optimální skladba. Program č. 5. 13 Konzultace k programům. 14 Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Čís. Znění otázky 1 Skladba převodového systému: aplikace pro průmyslové a mobilní pohony. 2 Přímý a nepřímý pohon a jeho vlastností. 3 Rozdělení hydraulických převodů, jejich skladba. 4 Výhody a nedostatky hydrostatického a hydrodynamického převodu. 5 Charakteristiky a vlastnosti hydrostatického a hydrodynamického převodu: účinnost, vstupní a výstupní moment, výkon. 6 Přehled vlastností a charakteristik hnacích motorů: splavovací motor, elektromotor, pneumatický motor. 7 Momentová a otáčková transformace v převodu. 8 Regulace hydrostatického převodu: závislosti otáček, momentu a výkonu, změna účinnosti. 9 Brzdění v hydrostatickém převodu. 10 Kombinované hydrostaticko mechanické převody, jejich skladba a význam, charakteristiky. 11 Hydrodynamické přenosy výkonu: rozdělení, charakteristiky, aplikace, vznik a přenos momentu. 12 Hydrodynamická spojka: princip činností, momentové rovnice, charakteristiky. 13 Regulace hydrodynamické spojky: možnosti, charakteristiky. 14 Konstrukce hydrodynamické spojky. Základní výpočet. 15 Hydrodynamická brzda: princip činnosti, charakteristiky. 16 Hydrodynamický měnič, princip činnosti, charakteristiky. 17 Spolupráce hydrodynamického měniče se spalovacím motorem. 18 Konstrukce hydrodynamického měniče: prostupnost, počet fází a počet stupňů, komplexní měnič. 19 Hydrodynamické převodovky. 20 Zkoušení a měření hydraulických převodů. 21 Provoz a údržba hydraulických převodů, kapaliny pro hydraulické převody.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner