338-0524/01 – Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin (VKzMT)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Bilanční rovnice, rovnice spojitosti, rovnice Navierova-Stokesova. Numerické řešení NS rovnice Turbulence, Reynoldsova rovnice,korelace rychlosti,spektrální funkce kinetická energie rovnice energie,.Přenos skaláru, modely turbulence a možnosti numerického řešení. Některé vybrané praktické úlohy.Laminární prouděni nenewtonských kapalin.Obtékání a odpor těles,obtékání lopatek. Vírové řady, interakce tekutiny s tuhým tělesem,aeroelesticita.Modelování a podobnost

Povinná literatura:

Janalík,J., Šťáva,P.: Mechanika tekutin. Skripta. Ostrava:VŠB-TU, FS, 2002, 126 str. Drábková,S.,Kozubková,M: Cvičení z mechaniky tekutin. Skripta, Ostrava:VŠB- TU, FS,2002,141 str. Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin, Praha: SNTL, 1987, 354 str. Tesař.V.: Mezní vrstvy a turbulence, Skripta ČVUT Praha, 1986, 191 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Rovnice spojitosti pro jedno a třírozměrné proudění, rovnice Eulerova pro hydrodynamiku 2 Rovnice Navierova-Stokesova, její řešení 3 Laminární proudění nenewtonských tekutin 4 Úvod do turbulentního proudění, statistické pojetí turbulence. Základní veličiny náhodných procesů 5 Reynoldsova rovnice turbulentního proudění 6 Korelace rychlosti, spektrální funkce kinetické energie a jejich měření 7 Přenos skalární při turb. proudění 8 Modely turbulence, problém uzávěru, možnosti numer. řešení 9 Adiabatické proudění ideálního i skutečného plynu, rychlost zvuku, výtok dýzou, Lavalova dýza, rázová vlna 10 Aerodynamika, odpor těles, aerodynamický tunel 11 Obtékání desky, válce, koule, Karmánova vírová cesta 12 Obtékání profilů a lopatek, polára, obtékání automobilů 13 Vírové řady, interakce tekutiny s tuhým tělesem, aeroelasticita 14 Modelování a podobnost Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Numerické modelování laminárního nebo turbulentního proudění s využitím programu FLUENT a počítačů na výpočetním středisku. Každý student má individuální zadání úlohy, která bude zpracována v písemné podobě, včetně potřebných obrázků a grafů, rozsah 15-30 stran. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Rovnice spojitosti pro 1D a 3D proudění 2 Rovnice Eulerova, odvození, možnosti řešení 3 Rovnice Navierova-Stokesova, možnosti řešení 4 Laminární proudění nenewtonských tekutin 5 Turbulentní proudění, statistické pojetí turbulence 6 Reynoldsova rovnice turb. proudění, možnosti řešení 7 Korelace rychlosti, spektrální funkce kin. energie, metody měření 8 Přenos skaláru při turb. proudění 9 Adiabatické proudění plynů, rychlost zvuku, výtok dýzou, rázová vlna 10 Odpor těles, definice síly dle Newtona 11 Obtékání desky 12 Obtékání válce, koule, Karmánova vírová cesta 13 Obtékání profilů, polára 14 Obtékání karosérie automobilů 15 Vírové řady, interakce tekutiny s tuhým tělesem, aeroelasticita 16 Modelování a podobnost

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku