338-0529/01 – Mechanika tekutin II (MeTe2)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Rovnováha sil, rovnice Navierova-Stokesova, numerické řešení N.S. rovnice. Proudění v mezerách. Adiabatický výtok plynů. Laminární proudění nenewtonských kapalin v potrubí. Obtékání a odpor těles, mezní vrstva, rovnice mezní vrstvy, obtékání profilů.Vírové řady, interakce tekutiny s tuhým tělesem, aeroelesticita v prům. aplikacích.Vlnová rovnice a hydraulický ráz. Modelování a podobnost.

Povinná literatura:

Janalík,J., Šťáva,P.: Mechanika tekutin. Skripta. Ostrava:VŠB-TU, FS, 2002, 126 str. Drábková,S., Kozubková,M: Cvičení z mechaniky tekutin. Skripta, Ostrava:VŠB-TU, 2002,141 str. Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin, Praha: SNTL, 1987, 354 str. Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin.Příručka pro laboratorní cvičení. Skripta. Ostrava: VŠB-TU, 1987, 153 str. Bláha, J. Brada, K.: Hydraulické stroje, celostátní vysokoškolská příručka, Praha: 1992, 752 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Rovnice spojitosti pro jednorozměrné a prostorové proudění 2 Eulerova rovnice hydrostatiky, hydrodynamiky, Navierova-Stokesova rovnice, Bernoulliho rovnice 3 Laminární proudění v obdélníkové mezeře, mezikruží klínové drážce, stékání po svislé stěně, radiální mezera 4 Laminární proudění nenewtonských kapalin, mocninová a Binghamova rovnice toku 5 Turbulentní proudění, statistický popis turbulence, vlastnosti, intenzita turbulence, energetické spektrum, turbulentní přenos hydrostatické energie a hmoty 6 Reynoldsova rovnice, modely turbulence, numerické řešení turbulentního proudění 7 Bernoulliho rovnice pro ... proudění, Ma číslo. Výtok plynů dýzou. Kritická rychlost 8 Výpočet potrubní sítě pro nestlačitelnou i stlačitelnou tekutinu, okruhovaná síť 9 Nestacionární proudění tekutin, totální a neúplný hydraulický ráz, vlnová rovnice a její řešení 10 Aerodynamická, Newtonova rovnice pro odpor tělesa, obtékání desky, mezní vrstva 11 Obtékání koule, vznik úplavu, Karmárova virová cesta, sedimentační rychlost 12 Obtékání profilů, lopatková mříž, vztlaková síla, polára profilu 13 Aeroelasticita sekundární proudění za překážkami 14 Potencionální proudění, potenciální u proudové funkce, základní úlohy potenciálního proudění, Žukovského rovnice pro vztlak Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Měření viskozity rotačním viskozimetrem 2 Výpočet rychlosti a tlaku s využitím B. r. pro ideální i skutečnou tekutinu. 3 Výpočet tlakového spádu při proudění v mezerách 4 Výpočet tlakového spádu v potrubí pro mocninovou a Binghamovu rovnici 5 Měření intenzity turbulence a aerodynamickém tunelu 6 Měření spektrální výkonové hustoty žárovým anemometrem v aerodynamickém tunelu 7 Výpočet rychlosti a průtoku v dýze pro různé podmínky 8 Výpočet průtoku a tlaku pro větvenou a okruhovanou síť 9 Výpočet stoupnutí tlaku u totálního a neúplného hydraulického rázu 10 Výpočet rychlostního profilu smykového napětí na desce pro laminární i turbulentní proudění 11 Výpočet sedimentační rychlosti koule, rychlost mraku částic, rychlost obecné částice 12 Výpočet odporové a vztlakové síly u profilu 13 Numerické modelování proudění za obtékaným tělesem 14 Výpočet proudové a potenciální funkce pro obtékaní válce a jiných jednoduchých těles. Výpočet vztlakové síly Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1. Rovnice spojitosti pro jedno a trojrozměrné proudění 2. Pohybová rovnice Eulerova a Navierova-Stokesova 3. Laminární proudění v obdélníkové mezeře a stékání po svislé stěně 4. Laminární proudění v mezikruží 5. Laminární proudění v klínové drážce 6. Laminární proudění nenewtonských kapalin mocninová rovnice toku 7. Laminární proudění nenewtonských kapalin Binghamova rovnice toku 8. Turbulence, časové středování, metody řešení 9. Měřící metody pro měření fluktuační rychlosti 10. Bernoulliho rovnice pro proudění ideálního plynu 11. Výtok plynů dýzou, Muckovo číslo, kritická rychlost 12. Větrné a okruhované potrubní metody řešení 13. Hydraulický ráz totální a neúplný, stoupnutí tlaku, vlnová rovnice a její řešení 14. Mezní vrstva, odpor těles, obtékání desky 15. Obtékání koule, Karmánova virová cesta, sedimentační rychlost 16. Obtékání profilů, odporová a výtlaková síla 17. Aeroelasticita, sekundární proudění za překážkami 18. Polenciální proudění, základní druhy, Žukovského rovnice pro vztlakovou sílu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.