338-0531/01 – Hydraulické systémy hornických strojů (HSHS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s možnostmi aplikací hydraulických pohonů na hornické stroje. Pozná výhody a nevýhody hydraulických pohonů a dovede je porovnat s pohony elektrickými. Seznámí se se specifickými požadavky na hydraulické pohony v dolech, u mobilních pracovních strojů, a se způsoby jejich řízení. Pozná kapaliny hydraulických systémů v dolech a na mobilních pracovních strojích a dovede je vhodně aplikovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu Hydraulické systémy hornických strojů si posluchači rozšíří obecné znalosti z předmětu Tekutinové mechanizmy na specifickou oblast aplikací tekutinových mechanizmů u hornických strojů – povrchových dobývacích strojů, strojů pro hlubinné dobývání a ražení důlních děl, zemních a stavebních strojů.

Povinná literatura:

Janalík, J. Hydraulika v důlní těžbě. Ostrava: VŠB v Ostravě, 1992. 182 s. ISBN 80-7078-118-1. Kopáček, J.; Pavlok, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2. Pavlok, B.; Hružík, L.; Bova, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné ke stažení na: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ Goetz, W. Hydraulics. Theory and Applications. Ditzingen: OMEGON Fachliteratur, 1998. 291 p. ISBN 3-9805925-3-7.

Doporučená literatura:

Kopáček, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha: SNTL Praha, 1986. 272 s. Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 156 s. ISBN 978-80-248-2983-8. Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. Vaněk, A. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: ACADEMIA, 2003. 526 s. ISBN 80-200-1045-9. Noack, S. Hydraulics in Mobile Equipment. Ditzingen: OMEGON Fachliteratur, 2001. 202 p. ISBN 3-933698-16-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2x Projekt 1x Laboratorní měření 1x Písemka

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: Týden Náplň přednášek 1 Aplikace hydrostatických pohonů a převodů u hornických strojů. Specifické požadavky na hydrauliku hornických strojů. 2 Pracovní kapaliny hydraulických obvodů hornických strojů: minerální oleje - druhy, vlastnosti, použití. 3 Pracovní kapaliny hydraulických obvodů hornických strojů: emulze vody s olejem – vlastnosti, výroba, použití. Antikorozní ochrana zařízení pracujícího s vodní emulzí. 4 Hydraulické obvody mechanizovaných výztuží. Prvky hydraulických obvodů mechanizovaných výztuží a individuálních stojek. Rázový ventil. Protiotřesové zařízení. 5 Ovládání mechanizovaných výztuží. Impulzní ovládání. Problematika jiskrové bezpečnosti. 6 Hydrogenerátory. 7 Rotační hydromotory. 8 Přímočaré hydromotory hydraulických stojek – konstrukce, výpočet. 9 Energeticky úsporné hydraulické systémy. 10 Potrubí, hadice, potrubní spoje. Nádrže – funkce, konstrukce, vybavení. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. 11 Pohony pojezdu mobilních strojů. Hydrostatický převod. Řízení hydrostatického převodu. 12 Pohony pracovních mechanizmů hornických strojů. Charakteristiky pohonů a pracovních mechanizmů. Pracovní bod pohonu. Řízení pohybů pracovních mechanizmů: klasické řízení, proporcionální řízení. 13 Rozběh a brzdění pohonu a pracovního mechanizmu. Dynamické jevy v hydraulickém obvodu: pulzace tlaku a průtoku, kmitání. 14 Hydraulické agregáty. Čistota pracovní kapaliny. Filtry a filtrace. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Značky hydraulických prvků – procvičování. 2 Analýza ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 3 Vlastnosti pracovních kapalin. 4 Test. Výpočet tlakových a průtokových ztrát. 5 Návrh a výpočet hydraulického obvodu s uvažováním tlakových ztrát a účinností. 6 Zadání programu č. 1, práce na programu č. 1. 7 Zadání programu č. 2, práce na programu č. 2. 8 Laboratorní měření. 9 Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. 10 Tepelný výpočet hydraulického obvodu. 11 Návrh a výpočet hydrostatického převodu. 12 Rozběh a brzdění pohonu. Kmitání v hydraulickém systému. 13 Návrh a výpočet hydraulických pohonů s řízením hydromotorů škrticími ventily. 14 Návrh a výpočet hydraulických pohonů s řízením hydromotorů proporcionálními rozváděči – ustálený stav. Otázky: 1. Kapaliny v hydraulických systémech hornických strojů: fyzikální, chemické a provozní vlastnosti minerálního oleje, základní pojmy. 2. Kapaliny v hydraulických systémech hornických strojů: minerální oleje, těžkozápalné kapaliny, ekologické kapaliny. Druhy, vlastnosti, použití. 3. Rázový ventil, protiotřesové zařízení, bezpečnost. 4. Hydrogenerátory: charakteristické parametry, účinnosti, statické charakteristiky, hydrogenerátory zubové, šroubové a lamelové: konstrukce, vlastnosti, parametry, použití. 5. Hydrogenerátory pístové axiální a radiální: konstrukce, vlastnosti, parametry, použití. 6. Hydrogenerátory a rotační hydromotory na vodu a nízkoprocentní emulze: konstrukce, vlastnosti, parametry, použití. 7. Radiální pístové hydromotory: konstrukce, vlastnosti, parametry, použití. 8. Přímočaré hydromotory: konstrukce, výpočet. 9. Potrubí, nádrže – funkce, konstrukce, vybavení. Obvody otevřené a uzavřené. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. Výpočet tlakových ztrát v hydraulickém vedení. 10. Hydrostatický převod a jeho řízení. 11. Ventilové řízení pohonu: jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, hydraulický zámek. 12. Ventilové řízení pohonu: rozváděče, proporcionální rozváděče. 13. Ventilové řízení pohonu: škrtící ventily, ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou, tlakové ventily. 14. Hydraulické akumulátory. 15. Vícemotorové pohony. 16. Synchronní chod hydromotorů. 17. Energeticky úsporné systémy. 18. Rozběh a brzdění pohonu pracovního mechanismu, zvedání a spouštění hmotné zátěže. 19. Čistota pracovní kapaliny, filtry, filtrace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65 (65) 25 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 50% účast na cvičeních. Pro splnění zápočtu studenti odevzdají jednu semestrální práci a úspěšně absolvují zápočtový test. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají jednu semestrální práci a úspěšně absolvují zápočtový test. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Chomutov 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2018/2019 zimní
2015/2016 zimní
2011/2012 zimní