338-0534/01 – Hydraulika pracovních a výrobních strojů (HPaVS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětuDr. Ing. Miroslav Bova
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti v předmětu uplatní znalosti z předmětu Hydraulické prvky a systémy a aplikují je na hydraulické systémy pracovních a výrobních strojů. Seznámí se s funkcí vybraných pracovních a výrobních strojů a dovedou pro ně navrhnout hydraulický pohon nebo převod. Dovedou analyzovat vlastnosti a chování stroje a pohonu a navrhovat nebo upravovat jeho řízení podle požadavků zadání. Seznámí se se specifickou problematikou jednotlivých strojů a jejich pohonů, jako jsou pohony podvozku mobilních strojů, hydrostatické převody mobilních strojů, pohony nadstavby mobilních pracovních strojů, energeticky úsporné hydrostatické systémy, akumulátorové systémy, s emulzní a vodní hydraulikou apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu Hydraulika pracovních a výrobních strojů se posluchači seznámí s hydraulickými systémy mobilních pracovních strojů a s vybranou speciální problematikou hydraulických systémů výrobních strojů. Jedná se například o pohony podvozku mobilních strojů, hydrostatické převody mobilních strojů, pohony nadstavby mobilních pracovních strojů, energeticky úsporné hydrostatické systémy, akumulátorové systémy, s emulzní a vodní hydraulikou apod.

Povinná literatura:

PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 156 s. ISBN 978-80-248-2983-8. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. VANĚK, A. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: ACADEMIA, 2003. 526 s. ISBN 80-200-1045-9. KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2. KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha: SNTL Praha, 1986. 272 s.

Doporučená literatura:

PIVOŇKA J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987. 623 s. KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Žilina: ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0. HLAVŇA, V., KUKUČA, P. a kol. Dopravný prostriedok - Jeho motor. Žilina: ŽU v Žilině, 2000, 442 s. ISBN 80-7100-665-3. NOACK, S. Hydraulics in Mobile Equipment. Ditzingen: Rexroth Bosch Group + OMEGON, 2001. 202 s. ISBN 0-7680-0886-7. EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0. MURRENHOFF, H., ECKSTEIN, L. Fluidtechnik für mobile Anwendungen. Shaker Verlag GmbH, Germany, 2014. 347 p. ISBN 978-3844029192.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

......................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Aplikace hydrostatických pohonů a převodů u mobilních pracovních strojů. Specifické požadavky na hydrauliku mobilních strojů. 2. Pohon pojezdu mobilních strojů. Skladba pohonu. Spalovací motor: konstrukce, řízení, charakteristiky. 3. Momentové charakteristiky pohonů a pracovních mechanizmů. Pracovní bod pohonu. Druhy převodových mechanizmů. 4. Hydrostatický převod. Skladba převodu. Řízení hydrostatického převodu. Charakteristiky hydrostatického převodu. Problematika filtrace, chlazení, doplňování průtokových ztrát. 5. Vícemotorové pohony pojezdu mobilních strojů. Realizace funkce diferenciálu paralelně řazenými hydromotory. Synchronní chod hydromotorů. . Pomaluběžné hydromotory. Řízení směru jízdy. Servořízení mechanickohydraulické a elektrohydraulické. 6. Hydrostatické pohony nadstavby mobilních strojů. Sekcionární rozváděče, proporcionální rozváděče pro mobilní techniku. Kompenzace vlivu zátěže tlakovými váhami. 7. Energeticky úsporné zdroje konstantního tlaku. Regulační hydrogenerátory s regulací na konstantní tlak, konstantní výkon a konstantní průtok. Load-Sensing systémy s regulačním hydrogenerátorem s LS regulací. 8. Hydraulické systémy s akumulátory. Teorie, aplikace u výrobních strojů. 9. Sekundární regulace hydromotorů. Teorie, aplikace. Rozběh a brzdění pohonu a pracovního mechanizmu. 10. Dynamické jevy v hydraulických systémech pracovních a výrobních strojů: pulzace tlaku a průtoku, kmitání. 11. Vestavné ventily: aplikace u výrobních strojů. 12. Aplikace polohových servomechanizmů u výrobních strojů. 13. Emulzní a vodní hydraulika. Aplikace na lisy, důlní mechanizované výztuže. 14. Řízení pohonu na optimální parametry. Řídicí systémy, mikroprocesorové řízení. Protiskluzová regulace. Osnova cvičení: 1. Opakování: značky hydraulických prvků. Základní hydraulické obvody. 2. Vlastnosti pracovních kapalin hydraulických obvodů: viskozita, stlačitelnost. Návrh pracovní kapaliny pracovního nebo výrobního stroje. 3. Návrh a výpočet hydraulického obvodu s uvažováním tlakových ztrát a účinností. 4. Momentové charakteristiky pohonů, mechanizmů, volba pracovního bodu. 5. Návrh a výpočet hydrostatického převodu. 6. Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. 7. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu nadstavby mobilního stroje. 8. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu nadstavby mobilního stroje – pokračování. 9. Energeticky úsporný systém s LS regulačním hydrogenerátorem. Návrh, výpočet. 10. Měření č. 1: Energeticky úsporný systém s LS regulačním hydrogenerátorem. 11. Hydrostatický pohon s akumulátorem. 12. Návrh obvodu s vestavnými ventily. 13. Dynamika systému hydraulický pohon – stroj. 14. Polohový servomechanizmus pro řízení válcovací mezery na válcovně kvarto. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní