338-0534/02 – Hydraulika pracovních a výrobních strojů (HPaVS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětuDr. Ing. Miroslav Bova
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti v předmětu uplatní znalosti z předmětu Hydraulické prvky a systémy a aplikují je na hydraulické systémy pracovních a výrobních strojů. Seznámí se s funkcí vybraných pracovních a výrobních strojů a dovedou pro ně navrhnout hydraulický pohon nebo převod. Dovedou analyzovat vlastnosti a chování stroje a pohonu a navrhovat nebo upravovat jeho řízení podle požadavků zadání. Seznámí se se specifickou problematikou jednotlivých strojů a jejich pohonů, jako jsou pohony podvozku mobilních strojů, hydrostatické převody mobilních strojů, pohony nadstavby mobilních pracovních strojů, energeticky úsporné hydrostatické systémy, akumulátorové systémy, s emulzní a vodní hydraulikou apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu Hydraulika pracovních a výrobních strojů se posluchači seznámí s hydraulickými systémy mobilních pracovních strojů a s vybranou speciální problematikou hydraulických systémů výrobních strojů. Jedná se například o pohony podvozku mobilních strojů, hydrostatické převody mobilních strojů, pohony nadstavby mobilních pracovních strojů, energeticky úsporné hydrostatické systémy, akumulátorové systémy, s emulzní a vodní hydraulikou apod.

Povinná literatura:

PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 156 s. ISBN 978-80-248-2983-8. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. VANĚK, A. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: ACADEMIA, 2003. 526 s. ISBN 80-200-1045-9. KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2. KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha: SNTL Praha, 1986. 272 s.

Doporučená literatura:

PIVOŇKA J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987. 623 s. KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Žilina: ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0. HLAVŇA, V., KUKUČA, P. a kol. Dopravný prostriedok - Jeho motor. Žilina: ŽU v Žilině, 2000, 442 s. ISBN 80-7100-665-3. NOACK, S. Hydraulics in Mobile Equipment. Ditzingen: Rexroth Bosch Group + OMEGON, 2001. 202 s. ISBN 0-7680-0886-7. EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0. MURRENHOFF, H., ECKSTEIN, L. Fluidtechnik für mobile Anwendungen. Shaker Verlag GmbH, Germany, 2014. 347 p. ISBN 978-3844029192.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Aplikace hydrostatických pohonů a převodů u mobilních pracovních strojů. Specifické požadavky na hydrauliku mobilních strojů (rýpadel, nakládačů, dozerů, silničních strojů, stavebních a zemních strojů) aj. 2. Pohon pojezdu mobilních strojů. Skladba pohonu. Spalovací motor: konstrukce, řízení, charakteristiky. 3. Momentové charakteristiky pohonů a pracovních mechanizmů. Pracovní bod pohonu. Rozběh pohonu. 4. Hydrostatický převod. Řízení hydrostatického převodu. Charakteristiky hydrostatického převodu. Problematika filtrace, chlazení, doplňování průtokových ztrát. 5. Vícemotorové pohony pojezdu mobilních strojů. Realizace funkce diferenciálu paralelně řazenými hydromotory. Řízení směru jízdy. Servořízení mechanickohydraulické a elektrohydraulické. 6. Hydrostatické pohony nadstavby mobilních strojů. Sekcionární rozváděče, proporcionální rozváděče pro mobilní techniku. Kompenzace vlivu zátěže tlakovými váhami. 7. Energeticky úsporné pohony. Load-Sensing systémy s otevřeným otevřeným středem a uzavřeným středem. 8. Hydraulické lisy. Akumulátorové pohony a aplikace vestavných ventilů u lisů. 9. Elektrohydraulické pohony robotů a manipulátorů. Elektrohydraulické rychlostní a polohové servomechanizmy u robotů, manipulátorů, obráběcích strojů, letadel, vojenské techniky. 10. Zajištění synchronního chodu dvou a více hydromotorů. Aplikace: vodní díla, jevištní technika, zvedací zařízení. 11. Hydraulika v dolech. Specifické požadavky na emulzní a vodní hydrauliku. 12. Hydraulika v hutích. Elektrohydraulická regulace tloušťky plechu na válcovacích tratích. 13. Hydraulika v osobních automobilech: hydraulické brzdy, hydraulické převodovky, hydraulické tlumiče, protiskluzové ABS systémy. 14. Hydraulická zařízení pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jiskrově bezpečné řídicí prvky a pohony. Osnova cvičení: 1. Opakování: značky hydraulických prvků. Základní hydraulické obvody. 2. Vlastnosti pracovních kapalin hydraulických obvodů: viskozita, stlačitelnost. Návrh pracovní kapaliny pracovního nebo výrobního stroje. 3. Návrh a výpočet hydraulického obvodu s uvažováním tlakových ztrát a účinností. 4. Momentové charakteristiky pohonů, mechanizmů, volba pracovního bodu. 5. Návrh a výpočet hydrostatického převodu. 6. Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. 7. Program č. 1: Návrh hydrostatického pohonu pojezdu a převodu mobilního stroje. 8. Program č. 2: Návrh hydrostatického pohonu nadstavby mobilního stroje. 9. Energeticky úsporný systém s LS regulačním hydrogenerátorem. Návrh, výpočet. 10. Úloha č. 3: Návrh hydrostatického systému lisu. 11. Hydrostatický pohon s akumulátorem. 12. Návrh obvodu s vestavnými ventily. 13. Dynamika systému hydraulický pohon – stroj. 14. Polohový servomechanizmus pro řízení válcovací mezery na válcovně kvarto. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 78% na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Klasifikovaný zápočet (přednášky, cvičení): Zpracování 3 programů dle pokynů vyučujícího. 1. program max. 34 bodů, 2. a 3. program max. 33 bodů. Každý program musí být zpracován tak, aby hodnocení nebylo horší než 10 bodů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní