338-0537/02 – Diploma Project (dipproj)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits20
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Lumír HružíkSubject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
HIM0007 Ing. Daniel Himr, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+12
Part-time Graded credit 0+24

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Diploma project involves the processing of the design and structural design of the system or mechanism, including engineering calculations. The proposal will be prepared in the form of technical reports and technical documentation. The assignment will be linked to the topic of the thesis.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Zadání Diplomového projektu má vazbu na téma diplomové práce. Diplomový projekt může zahrnovat zpracování projekčního a konstrukčního návrhu systému nebo mechanizmu včetně technických výpočtů. Návrh bude zpracován ve formě technické zprávy a výkresové dokumentace. V případě, že je téma diplomové práce zaměřeno do oblasti modelování a simulaci proudění či chování systémů, bude zpráva obsahovat popis zvolených matematických modelů a postupů, dosažené výsledky, variantní řešení a případně verifikaci výsledků simulace pomocí experimentálních dat.

Compulsory literature:

According to the list of references in the specification of the diploma thesis.

Recommended literature:

According to the list of references in the specification of the diploma thesis.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

no .

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The content will be specified by the Head of the thesis.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2012/2013 Summer