338-0537/03 – Diploma Project (dipproj)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits20
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Lumír HružíkSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+8
Part-time Graded credit 0+30

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Diploma project involves the processing of the design and structural design of the system or mechanism, including engineering calculations. The proposal will be prepared in the form of technical reports and technical documentation. The assignment will be linked to the topic of the thesis.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Zadání Diplomového projektu má vazbu na téma diplomové práce. Diplomový projekt může zahrnovat zpracování projekčního a konstrukčního návrhu systému nebo mechanizmu včetně technických výpočtů. Návrh bude zpracován ve formě technické zprávy a výkresové dokumentace. V případě, že je téma diplomové práce zaměřeno do oblasti modelování a simulaci proudění či chování systémů, bude zpráva obsahovat popis zvolených matematických modelů a postupů, dosažené výsledky, variantní řešení a případně verifikaci výsledků simulace pomocí experimentálních dat.

Compulsory literature:

According to the list of references in the specification of the diploma thesis.

Recommended literature:

According to the list of references in the specification of the diploma thesis.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Na začátku letního semestru vedoucí práce předá studentovi zadání Diplomového projektu v návaznosti na téma diplomové práce (DP). V průběhu semestru bude probíhat pravidelná kontrola plnění úkolů - alespoň jednou za 14 dnů individuální konzultace, nebo zaslání zpracovaných podkladů elektronicky vedoucímu DP. Aktivita a plnění zadané práce v průběhu semestru bude vedoucím ohodnocena v rozmezí 0 až 30 bodů. Termín odevzdání projektu (neurčí-li vedoucí práce jinak) je dva týdny před závěrečnou kontrolou studia. V týdnu po odevzdání proběhne obhajoba (prezentace) projektu a jeho hodnocení. Podle kvality zpracování, obsahové úplnosti a rozsahu bude projekt ohodnocen 0 až 70 body.

E-learning

Other requirements

no .

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The content will be specified by the Head of the thesis.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: At least 50%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Classified credit: Processing a project according to the assignment of the thesis supervisor.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer