338-0544/01 – Tekutinové systémy mobilních zařízení (TSMZ)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Tekutinové systémy mobilních zařízení získají studenti rozšířené znalosti z oblasti hydrostatických pohonů a převodů mobilních strojů. Seznámí se se specifickými požadavky na hydrauliku mobilních strojů a zařízení. Znalosti problematiky pracovních kapalin hydraulických obvodů uplatní při návrhu vhodných pracovních kapalin hydraulických systémů mobilních zařízení. Základy hydrostatiky uplatní při návrhu brzdových systémů, znalosti základů teorie pohonů uplatní při návrhu hydrostatických pohonů pojezdu a nadstavby mobilního stroje, znalosti teorie hydrostatických převodů uplatní při návrhu a výpočtu hydrostatického převodu mobilního stroje. Dovedou spočítat tlakové ztráty v hydraulických obvodech mobilního stroje, dovedou vyřešit rozběh hydrostatického pohonu, dovedou řešit i náročnější případy dynamických jevů v hydrostatickém systému mobilního stroje. Seznámí se s moderními možnostmi řízení hydrostatických pohonů, jako je proporcionální řízení a servořízení. Umí provést nejen analýzu dynamického chování hydraulického systému mobilního zařízení, ale i syntézu hydraulického systému pro jednodušší aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu Tekutinové systémy mobilních zařízení získají studenti rozšířené znalosti z oblasti hydrostatických pohonů a převodů u mobilních strojů. Navazují přitom na předměty Mechanika tekutin, Tekutinové mechanismy, Tekutinové prvky a systémy, ale i další předměty. Znalosti získané v těchto předmětech aplikují na tekutinové systémy mobilních zařízení. Jsou to především hydraulické pohony pojezdu mobilních strojů, hydrostatické převody, hydraulické servořízení, brzdové systémy včetně ABS, hydraulické systémy tlumení vozidel, hydrostatické systémy nadstavby mobilních strojů, mazací systémy, hydrodynamické spojky a měniče momentu apod. Formou přednášek se seznámí s problematikou objemového řízení hydrostatického pohonu a převodu, a s problematikou proporcionálního řízení hydrostatických pohonů nadstavby mobilních zařízení. Základy dynamiky budou aplikovat na hydraulické systémy mobilních zařízení. Uvedenou problematiku budou procvičovat na příkladech formou cvičení, a též formou samostatných projektů.

Povinná literatura:

PAVLOK, B.; HRUŽÍK, L.; BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné na: http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/414/?ucebni-opory . PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2001. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. KOPÁČEK, J.; ŽÁČEK, M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003.

Doporučená literatura:

KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha : SNTL Praha, 1986. 272 s. KOREIS, J. Přenosové systémy dopravních prostředků. Pardubice : ES Univerzity Pardubice, 1999. 136 s. ISBN 80-7194-204-9. KUČÍK, P.; STRÁŽOVEC, I.; KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Žilina : ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2x Samostatný projekt 1x Test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Specifické požadavky na hydrauliku mobilních strojů. Pracovní kapaliny v hydraulických obvodech mobilních strojů. Motorové, převodové, ložiskové a hydraulické oleje. 2. Mazací systémy vozidel, mazání podvozku, plastická maziva. 3. Hydrostatické a pneumatické brzdy a brzdové soustavy. ABS systémy. 4. Hydrostatické a pneumatické pohony. Skladba pohonu. Spolupráce pohonu a pracovního mechanizmu. Momentové charakteristiky pohonu a pracovního mechanismu. Pracovní bod pohonu. 5. Rozběh a brždění pohonu a pracovního mechanizmu. 6. Objemové řízení pohonu. Hydrostatický převod. Skladba převodu. Řízení hydrostatického převodu. Charakteristiky hydrostatického převodu. 7. Hydromotory v hydraulických systémech mobilních strojů. 8. Vícemotorové pohony pojezdu mobilních strojů. Realizace funkce diferenciálu paralelně řazenými hydromotory. Zajištění synchronního chodu dvou a více hydromotorů. 9. Hydrostatické pohony nadstavby mobilních strojů. Sekcionální a monoblokové rozváděče, klasické řídicí prvky v mobilní hydraulice. 10. Proporcionální řízení hydraulických systémů mobilních strojů. 11. Servosystémy mechanickohydraulické a elektrohydraulické. Servořízení směru jízdy vozidla. 12. Dynamické jevy v hydraulickém systému: pulsace tlaku a průtoku, vlastní kmity, hydraulický ráz. 13. Hlučnost hydraulických prvků, metody snižování hlučnosti. Eliminace kmitů a pulsací. Kapalinové tlumení a tlumiče. 14. Hydrodynamické měniče momentu, hydrodynamické spojky, hydrodynamické brzdy. Osnova cvičení: 1. Opakování základů hydrostatiky, základů proudění, grafických značek hydraulických prvků, kreslení schémat hydraulických obvodů. 2. Hydraulické pohony mobilních strojů: presentace. 3. Návrh pracovní kapaliny pro hydraulický systém automobilu, mobilního pracovního stroje. Demonstrace mazacího systému v laboratoři katedry. 4. Příklady na stlačitelnost pracovní kapaliny. Návrh brzdového systému s ohledem na stlačitelnost pracovní kapaliny. Test č. 1: Základy hydrostatiky, základy proudění, grafické značky prvků. Za test možno obdržet až 10 bodů. 5. Návrh hydraulického pohonu s ohledem na polohu pracovního bodu: příklady. 6. Rozběh hydraulického pohonu a mechanismu: příklady. 7. Zadání programu č. 1: Návrh hydrostatického převodu mobilního stroje. Za program možno obdržet až 10 bodů. 8. Vícemotorové pohony: příklady. 9. Zadání programu č. 2: Návrh pohonu nástavby mobilního stroje s proporcionálním řízením. Za program možno obdržet až 15 bodů. 10. Ventilové řízení nástavby mobilního stroje. 11. Návrh proporcionálního rozváděče: příklady. 12. Výpočet tlakových ztrát v hydraulickém systému nástavby mobilního stroje. 13. Tepelný výpočet hydrostatického systému, návrh chladiče. 14. Kmitání v hydraulickém systému: příklady. Otázky ke zkoušce: 1. Pracovní kapaliny v hydraulických obvodech mobilních strojů. Motorové, převodové, ložiskové a hydraulické oleje. 2. Mazací systémy vozidel, mazání podvozku, plastická maziva. 3. Hydrostatické brzdy a brzdové soustavy. ABS systémy. 4. Skladba pohonu. Spolupráce pohonu a pracovního mechanizmu. Momentové charakteristiky pohonu a pracovního mechanismu. Pracovní bod pohonu. 5. Rozběh a brždění pohonu a pracovního mechanizmu. 6. Hydrostatický převod. Skladba převodu. Chlazení hydrostatického převodu. 7. Rotační hydromotory na mobilních strojích. 8. Řízení hydrostatického převodu. Charakteristiky hydrostatického převodu. 9. Vícemotorové pohony pojezdu mobilních strojů. Realizace funkce diferenciálu paralelně řazenými hydromotory. 10. Zajištění synchronního chodu dvou a více hydromotorů. 11. Hydrostatické pohony nadstavby mobilních strojů. Sekcionální a monoblokové rozváděče, klasické řídicí prvky v mobilní hydraulice. 12. Přímočaré hydromotory na mobilních strojích. 13. Proporcionální řízení hydraulických systémů mobilních strojů. 14. Servosystémy mechanickohydraulické a elektrohydraulické. Servořízení směru jízdy vozidla. 15. Dynamické jevy v hydraulickém systému: pulsace tlaku a průtoku, vlastní kmity, hydraulický ráz. Eliminace kmitů a pulsací. Kapalinové tlumení a tlumiče. 16. Hydrodynamické spojky, hydrodynamické brzdy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 20
                Projekt Projekt 25  10
                Písemný test Jiný typ úlohy 10  5
        Zkouška Zkouška 65 (65) 20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku