338-0546/08 – Modelování proudění s přenosem tepla (MPsPT)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti a posluchači podrobně seznámí se základními pojmy z oblasti modelování proudění tekutin a přenosu tepla, tj. kondukce a konvekce. Dále získají znalosti o matematických modelech vícefázového proudění se změnou fáze (např. kavitace), o optimalizaci geometrie z hlediska hydraulických veličin a o možnosti modelování časově závislých vírových struktur. Vybrané problémy se naučí řešit s využitím dostupných software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálním významem turbulence a matematickými modely laminárního a turbulentního proudění s přestupem tepla. Matematický model je definován soustavou parciálních diferenciálních rovnic a doplněn okrajovými a počátečními podmínkami. Kromě běžných hydraulických podmínek proudění se zohledňují se také podmínky na stěně, přestup tepla stěnou, časově závislé okrajové podmínky, podmínky pro vícefázové proudění. Podrobně jsou definovány klasické modely turbulence. Teorie je aplikována na příklady řešící obtékání překážek, vztlakové síly, přirozenou konvekci, přestup tepla stěnou, apod. Pro řešení je aplikován softwarový produkt Ansys-Fluent, který využívá metodu konečných objemů.

Povinná literatura:

[1] KOZUBKOVÁ, M., BLEJCHAŘ, T., BOJKO, M. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 174 s. ISBN 978-80-248-2491-9. [2] KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M., BLEJCHAŘ, T. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019, 224 s. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>. [3] KOZUBKOVÁ, M. Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TUOstrava, 2008. 115 s. ISBN 978-80-248-1913-6. (Elektronická publikace na CD ROM). [4] KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti- návody do cvičení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. 116 s. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>. [5] ANSYS Fluent User’s Guide (Release 18.2). 2017. [6] INCROPERA, P. F., DEWITT, P. D., BERGMAN, L. T., LAVINE, S. A. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 997 s. ISBN 978-0-471-45728-2.

Doporučená literatura:

[1] BOJKO, M. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – FLUENT. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 144 s. ISBN 978-80-248-1909-9. [2] BLEJCHAŘ, T. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – CFX. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. 138 s. ISBN 978-80-248-2050-7. [3] BLEJCHAŘ, T. Turbulence Modelování proudění – CFX. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 263 s. ISBN 978-80-248-2606-6. [4] KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M., KRUTIL, J., BLEJCHAŘ, T. MODELOVÁNÍ SPALOVÁNÍ PALIV – UČEBNÍ TEXT. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 288 s. ISBN 978-80-248-3144-2. [5] ANSYS Fluent Theory Guide (Release 18.2). 2017. [6] ANSYS Fluent Tutorial Guide (Release 18.2). 2017.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

individuální práce studenta na cvičeních, vypracování seminární práce pro udělení zápočtu - max. 84 bodů 2x test - max. 16 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práce, za které musí získat minimální počet bodů k zápočtu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Úvod, fyzikální vlastnosti tekutin, bilanční rovnice přenosu 2. Diferenční metoda, typy sítí, metoda končných objemů, relaxace, reziduály 3. Kondukce, vedení tepla v desce, časově závislé řešení 4. Laminární proudění, aplikace na proudění vody mezi deskami, okrajové podmínky, výpočet profilu rychlosti 5. Kondukce a konvekce při laminárním proudění, vyhodnocení tepelných veličin, referenční hodnoty 6. Turbulence, výpočet a vyhodnocení, turbul. veličin, okrajové podmínky pro turb. veličiny, 7. Zpřesnění výpočtu turbulence u stěny podle gradientu (3 výpočty na 2D schodu), RSM, LES, DNS metody, obtékání válce 8. Kondukce a konvekce při turbulentním proudění, obtékání jedné trubky, obtékání trubek do kříže a za sebou, fyzikální vlastnosti závislé na teplotě 9. Výměníky obecně, výměník souproudý, protiproudý, fyzikální vlastnosti plynu, kinetická teorie, příklad trubkového výměníku, spirálový výměník 10. Časově závislé proudění, okrajové podmínky časově závislého řešení, FFT- příklady 11. Optimalizace geometrie z hlediska proudění (koleno) 12. Vícefázové proudění, fyzikální vlastnosti směsi, proudění směsi plynů, gravitace 13. Proudění s kavitací, proudění porézním prostředím – aplikace dýza, 14. Vektorový počet v teorii proudění, diskuze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: prezenční studium - 80% účast kombinované studium - 50% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění klasifikovaného zápočtu studenti musí vypracovat individuální semestrální projekt.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení SPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení SPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení SPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení SPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení SPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení SPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní