338-0549/01 – Experimentální metody v hydraulice a pneumatice (ExpMet)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity2
Garant předmětuIng. Adam Bureček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Adam Bureček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
DYR0007 Ing. Filip Dýrr
LED0021 Ing. Marian Ledvoň
POL0260 Ing. Tomáš Polášek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je prohloubení znalostí z oblasti diagnostika a měření parametrů hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Studenti si prakticky ověří experimentální metody v oboru a získané znalosti a výsledky měření aplikují v jiných předmětech vyučovaných souběžně či v navazujícím semestru.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Experimentální metody v oboru hydraulika a pneumatika volně navazuje na předmět bakalářského studia Technická diagnostika a spolehlivost hydraulických mechanizmů. Jsou zde aplikovány a rozvíjeny základní poznatky z diagnostiky a měření parametrů hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Předmět je zaměřen především na praktická cvičení a měření a je tak vhodným doplňkem předmětů Hydraulické prvky a systémy a Pneumatické prvky a systémy.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, L. Měření tlaku a průtoku měřicím systémem Hydac. VŠB-TU Ostrava, 2013. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ HRUŽÍK, L. Experimentální úlohy v tekutinových mechanizmech, VŠB-TU Ostrava, 2008. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ HRUŽÍK, L. Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik, VŠB-TU Ostrava, 2012. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ JANALÍK, J. Měření turbulentních fluktuací rychlosti, VŠB-TU Ostrava, 2006. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ JANALÍK, J.: Obtékání a odpor těles, VŠB-TU Ostrava, 2008. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ KOZUBKOVÁ, M.: Žárový anemometr, VŠB-TU Ostrava, 2005, 36 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ Dantec. MiniCTA system. Dostupné z: https://www.dantecdynamics.com/solutions-applications/solutions/fluid-mechanics/constant-temperature-anemometry-cta/minicta/

Doporučená literatura:

Dantec Dynamics. Dánsko. How to measure turbulence with hot-wire anemometres – a practical guide. 2002. 73s. JANALÍK, J. Měření tekutinových mechanismů. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1995. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování pěti protokolů z měření, každý protokol za max. 20 bodů.

E-learning

https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/

Další požadavky na studenta

Účast na praktických cvičeních min 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování základních diagnostických metod a práce s měřicími systémy Hydrotechnik a Hydac - teoretické část. 2. Měření modulu pružnosti kapaliny - praktická část, program č. 1. 3. Měření účinnosti převodníků - teoretické část. 4. Měření účinnosti převodníků - praktická část, program č. 2. 5. Energeticky úsporné zkoušení převodníků - praktická část. 6. Měření charakteristik pneumatických prvků - teoretické část. 7. Experimentální stanovení charakteristik rotačního pneumatického motoru - praktická část, program č.3. 8. Snímání dynamických dějů pomocí vysokorychlostní kamery - praktická část. 9. Měření rychlostního pole a intenzity turbulence v aerodynamickém tunelu, práce s Mini CTA - praktická část. 10. Měření sil při obtékání těles v aerodynamickém tunelu - praktická část, program č. 4. 11. Měření vlastností proporcionálního rozváděče - teoretické část. 12. Měření vlastností proporcionálního rozváděče - praktická část, program č. 5. 13. Měření dynamiky přímočarého hydromotoru s hmotnou zátěží - praktická část. 14. Experimentální stanovení přísavné síly vakuové přísavky - praktická část.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: v denní formě studia alespoň 80% účast na cvičeních v kombinované formě alespoň 50% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: odevzdaný program vykonání ústní zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní