338-0701/01 – Hydromechanics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU Týden: Přednáška-P, cvičení-C 1. P.: Fyzikální vlastnosti kapalin. 2. P.: Hydrostatika. Tlak v kapalině. Eulerova rovnice hydrostatiky. Pascalův zákon. 3. P.: Tlak na rovinné a křivé plochy. 4. P.: Relativní pohyb kapalin. 5. P.: Proudění dokonslých kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. 6. P.: Bernoulliho rovnice pro dokonalou kapalinu. 7. P.: Měření tlaku, rychlosti a průtoku kapaliny. 8. P.: Proudění skutečné kapaliny. Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu. 9. P.: Hydraulické ztráty. Ztráta třením. 1O. P.: Hydraulické ztráty místní. 11. P.: Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. 12. P.: Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené. 13. P.: Proudění v rotujícím kanále. Bernoulliho rovnice pro us tálené proudění rotujícím kanálem. Pracovní rovnice odst ředivého čerpadla. Dopravní výška, výkon a příkon čerpadla. 14. P.: Proudění koryty. Věta o změně hybnosti. 15. P.: Hydraulický ráz. Odpor tělěs. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin. 1. C.: Fyzikální vlastnosti kapalin. Hydrostatika - tlak, tlaková funkce. 2. C.: Hladinové plochy. Tlakové síly na rovinné plochy. 3. C.: Tlakové síly na křivé plochy. Relativní klid kapalin - rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. 4. C.: Relativní klid kapalin - rovnoměrně otáčivý pohyb nádoby s kapalinou. 5. C.: Kontrolní test č. 1. Rovnice kontinuity. 6. C.: Bernoulliho rovnice pro dokonalou kapalinu, měření rychlosti. 7. C.: Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu. Ztráty při laminárním proudění. 8. C.: Turbuletní proudění. Hydraulické odpory třením, místní odpory, hydrodynamicky hladké potrubí. 9. C.: Hydraulický výpočet potrubí. Rozvětvené potrubí (charakteristika, grafické řešení). 1O. C.: Výtok kapalin z nádob. Výtok malým a velkým otvorem. Přepady. 11. C.: Neustálené proudění. Hydraulický ráz. 12. C.: Potrubí a čerpadlo. Rovnice čerpadla. 13. C.: Kontrolní test č. 2 Odpor těles. 14. C.: Věta o změně hybnosti. Odpor těles. 15. C.: Časová rezerva. Zápočet.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2102R004) Operation, Economics and Management in Raw Materials Mining(95) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.