338-0701/01 – Hydromechanika ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Mechanika tekutin se studenti naučí řešit základní úlohy z hydrostatiky a z proudění kapalin. Předmět obsahuje hydrostatiku (rovnováha tekutin za klidu) a to se zaměřením na výpočet tlaku a tlakových sil. Seznámí s řešením relativního klidu kapalin na dvou případech. V hydrodynamice si prohloubí znalosti z fyziky o rovnici kontinuity (zákon o zachování hmotnosti), Bernoulliho rovnici (zákon zachování energie) a větu o změně hybnosti. Proudění skutečných kapalin v oblastech laminárního a turbulentního proudění je zaměřeno na technickou praxi. Znalosti si rozšíří o základní případy neustálené proudění kapalin. Ve cvičení uplatní znalosti z matematiky k řešení jednoduchých případů hydrostatiky a proudění kapaliny.

Povinná literatura:

[ 1 ] Noskievič a kol. : Mechanika tekutin, SNTL/ALFA, 1987. [ 2] Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : [ 3] Mechanika tekutin-sbírka příkladů. Skripta VŠB, 1988. [ 4] Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin- příručka pro laboratorní cvičení. Skriptum VŠB, 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU Týden: Přednáška-P, cvičení-C 1. P.: Fyzikální vlastnosti kapalin. 2. P.: Hydrostatika. Tlak v kapalině. Eulerova rovnice hydrostatiky. Pascalův zákon. 3. P.: Tlak na rovinné a křivé plochy. 4. P.: Relativní pohyb kapalin. 5. P.: Proudění dokonslých kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. 6. P.: Bernoulliho rovnice pro dokonalou kapalinu. 7. P.: Měření tlaku, rychlosti a průtoku kapaliny. 8. P.: Proudění skutečné kapaliny. Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu. 9. P.: Hydraulické ztráty. Ztráta třením. 1O. P.: Hydraulické ztráty místní. 11. P.: Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. 12. P.: Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené. 13. P.: Proudění v rotujícím kanále. Bernoulliho rovnice pro us tálené proudění rotujícím kanálem. Pracovní rovnice odst ředivého čerpadla. Dopravní výška, výkon a příkon čerpadla. 14. P.: Proudění koryty. Věta o změně hybnosti. 15. P.: Hydraulický ráz. Odpor tělěs. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin. 1. C.: Fyzikální vlastnosti kapalin. Hydrostatika - tlak, tlaková funkce. 2. C.: Hladinové plochy. Tlakové síly na rovinné plochy. 3. C.: Tlakové síly na křivé plochy. Relativní klid kapalin - rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. 4. C.: Relativní klid kapalin - rovnoměrně otáčivý pohyb nádoby s kapalinou. 5. C.: Kontrolní test č. 1. Rovnice kontinuity. 6. C.: Bernoulliho rovnice pro dokonalou kapalinu, měření rychlosti. 7. C.: Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu. Ztráty při laminárním proudění. 8. C.: Turbuletní proudění. Hydraulické odpory třením, místní odpory, hydrodynamicky hladké potrubí. 9. C.: Hydraulický výpočet potrubí. Rozvětvené potrubí (charakteristika, grafické řešení). 1O. C.: Výtok kapalin z nádob. Výtok malým a velkým otvorem. Přepady. 11. C.: Neustálené proudění. Hydraulický ráz. 12. C.: Potrubí a čerpadlo. Rovnice čerpadla. 13. C.: Kontrolní test č. 2 Odpor těles. 14. C.: Věta o změně hybnosti. Odpor těles. 15. C.: Časová rezerva. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 12  0 3
                Písemka Písemka 18  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.