338-0703/01 – Hydraulické a pneumatické mechanizmy ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Hydraulické a pneumatické mechanismy se posluchači seznámí s funkcí, konstrukcí a vlastnostmi hydraulických a pneumatických mechanismů. Postupně se seznámí s hydraulickými a pneumatickými prvky a obvody, s problematikou návrhu a výpočtu hydr. a pneu. obvodů a s problematikou provozu a údržby hydraul. a pneu. mechanismů. Podstatná část předmětu je věnována aplikacím hydraul. a pneu. mechanismů u robotů a manipulátorů. Podrobně budou zejména rozebrány způsoby řízení těchto pohonů.

Povinná literatura:

[ 1 ] Kopáček, J. - Pavlok, B. : Tekutinové mechanismy. Skriptum VŠB Ostrava, 1994. [ 2] Kopáček, J. : Pneumatické mechanismy. Skriptum VŠDS Žilina, 1991. [ 3] Pivoňka, J. a kol. : Tekutinové mechanismy, SNTL 1987. [ 4] Rýc, Z. - Pavlok, B. : Hydraulické pohony a jejich regulace. Skriptum VŠB Ostrava, 1984. [ 5] Chvála, B. a kol. : Průmyslové manipulátory a roboty. Skriptum ČVUT Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden, P-přednáška, C-cvičení ----------------------------- 1.P.: Základní pojmy: mechanizmus, pohon, převod. Hydraul. a pneu. pohony: definice, struktura, rozdělení. Hydraul. a pneu. obvod. C.: Opakování mechaniky tekutin 2.P.: Základní hydraul. a pneu. obvody. Analýza ideálního obvodu v ustáleném stavu. C.: Grafické značky prvků. 3.P.: Analýza skutečného obvodu v uatáleném stavu: tlakové a průtokové ztráty, účinnosti, hydrostatických a pneumostatikých převodníků. C.: Základy syntézy obvodů, procvičení graf. značek obvodů. 4.P.: Tepelný výpočet hydraul. obvodu. Kapaliny hydr. obvodů: druhy vlastnosti, použití. C.: TEST č.1: Fyzikální vlastnosti kapalin. Proudění skutečných kapalin. Grafické značky prvků. Za test je možné získat až 10 bodů. Výpočet ideáního obvodu v ustáleném stavu. 5.P.: Stlačený vzduch. Hydrostatické a pneumatické převodníky rotační. Způsoby řízení převodníků. C.: Návrh hydraulického obvodu pohonu manipulátoru. ZADÁNÍ PROGRAMU č.1: Návrh hydraulického pohomu a manipulátoru. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6.P.: Kyvné a přímočaré hydromotory a pneu. motory. Těsnění hydraulických a pneumatických prvků. C.: Výpočet hydraul. prvků se zahrnutím tlakových ztrát. 7.P.: Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvojstranný hydraul. zámek. Škrticí ventily, ventily s dvoucestnou tlak. váhou. Obvody se škrticími ventily. C.: Výpočet hydraul. obvodu v ustáleném stavu se zahrnutím účinností a pasivních odporů hydromotorů. Tepelný výpočet hydraul. obvodu. 8.P.: Rozváděče. Proporcionální řídící prvky. Servoventily. C.: Výpočet hydraul. obvodu se škrticími ventily. 9.P.: Tlakové ventily. Hydraulické akumulátory. Použití akumulátorů v obvodech. Vzdušníky. C.: Program č.2: Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 4 body. Program č.3: Měření agregátu jako zdroje tlaku a průtoku. Za program možno obdržet až 4 body. 10.P.: Filtry a filtrace, nádrže, vedení tekutiny, chladiče a ohřívače, agregáty. C.: Program č.4: Měření charakteristiky škrticího ventilu. Za program možno obdržet až 4 body. 11.P.: Hydraulický pohon: struktura, charakterisky pohonu. Rozběh a brždění pohonu. C.: Výpočet akumulátoru a návrh hydr. pohonu s akumulátorem. 12.P.: Řízení hydrostatických a pneu. pohomů. Servopohony, vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. Hydrostatický převod. C.: Rozběh a brždění pohomu. 13.P.: Pneumatické a řídicí systémy. Pneumatické pohony a jejich aplikace u robotů a manipulátorů. C.: Návrh a výpočet pneu. obvodu. Skladba pneu. řídicího systému prakticky v laboratoři. 14.P.: Aplikace hydraul. systémů u roborů a manipulátorů. C.: Aplikace hydraul. systémů v robotice - videofilm. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.