338-0703/01 – Hydraulic and Pneumatic Mechanisms ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden, P-přednáška, C-cvičení ----------------------------- 1.P.: Základní pojmy: mechanizmus, pohon, převod. Hydraul. a pneu. pohony: definice, struktura, rozdělení. Hydraul. a pneu. obvod. C.: Opakování mechaniky tekutin 2.P.: Základní hydraul. a pneu. obvody. Analýza ideálního obvodu v ustáleném stavu. C.: Grafické značky prvků. 3.P.: Analýza skutečného obvodu v uatáleném stavu: tlakové a průtokové ztráty, účinnosti, hydrostatických a pneumostatikých převodníků. C.: Základy syntézy obvodů, procvičení graf. značek obvodů. 4.P.: Tepelný výpočet hydraul. obvodu. Kapaliny hydr. obvodů: druhy vlastnosti, použití. C.: TEST č.1: Fyzikální vlastnosti kapalin. Proudění skutečných kapalin. Grafické značky prvků. Za test je možné získat až 10 bodů. Výpočet ideáního obvodu v ustáleném stavu. 5.P.: Stlačený vzduch. Hydrostatické a pneumatické převodníky rotační. Způsoby řízení převodníků. C.: Návrh hydraulického obvodu pohonu manipulátoru. ZADÁNÍ PROGRAMU č.1: Návrh hydraulického pohomu a manipulátoru. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6.P.: Kyvné a přímočaré hydromotory a pneu. motory. Těsnění hydraulických a pneumatických prvků. C.: Výpočet hydraul. prvků se zahrnutím tlakových ztrát. 7.P.: Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvojstranný hydraul. zámek. Škrticí ventily, ventily s dvoucestnou tlak. váhou. Obvody se škrticími ventily. C.: Výpočet hydraul. obvodu v ustáleném stavu se zahrnutím účinností a pasivních odporů hydromotorů. Tepelný výpočet hydraul. obvodu. 8.P.: Rozváděče. Proporcionální řídící prvky. Servoventily. C.: Výpočet hydraul. obvodu se škrticími ventily. 9.P.: Tlakové ventily. Hydraulické akumulátory. Použití akumulátorů v obvodech. Vzdušníky. C.: Program č.2: Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 4 body. Program č.3: Měření agregátu jako zdroje tlaku a průtoku. Za program možno obdržet až 4 body. 10.P.: Filtry a filtrace, nádrže, vedení tekutiny, chladiče a ohřívače, agregáty. C.: Program č.4: Měření charakteristiky škrticího ventilu. Za program možno obdržet až 4 body. 11.P.: Hydraulický pohon: struktura, charakterisky pohonu. Rozběh a brždění pohonu. C.: Výpočet akumulátoru a návrh hydr. pohonu s akumulátorem. 12.P.: Řízení hydrostatických a pneu. pohomů. Servopohony, vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. Hydrostatický převod. C.: Rozběh a brždění pohomu. 13.P.: Pneumatické a řídicí systémy. Pneumatické pohony a jejich aplikace u robotů a manipulátorů. C.: Návrh a výpočet pneu. obvodu. Skladba pneu. řídicího systému prakticky v laboratoři. 14.P.: Aplikace hydraul. systémů u roborů a manipulátorů. C.: Aplikace hydraul. systémů v robotice - videofilm. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.