338-0706/01 – Využití počítačů v oboru ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity2
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

- seznámení se s novými standardními programy, usnadňujícími práci s počítačem - umožňujícími snadno a rychle vyhodnocovat provoz zařízení - vytváření kartotéky, případně databáze - uchovávání údajů o provozu - vytváření tabulky s použitím matematických funkcí - zpracování grafů a trendových křivek, které mohou nahrazovat méně přehledné tabulky a nomogramy - vyhodnocení měření, výpočty funkčních závislostí, interpolace, regrese

Povinná literatura:

Uživatelské příručky microsoft Windows, Word, Excel. Walkenbach,J., Maguiness,D. : Excel 5.0, Grada 1996. Orvis,W.J. : Excel pro vědce a inženýry, Computer Press, 1996. Noskievič,J. a kol. : Mechanika tekutin, SNTL Praha, 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden, C-cvičení 1. C: Windows, význam ikon, práce s myší, práce se soubory 2. C: Aplikace ve Windows, instalace 3. C: Word, vkládání textu, uložení souboru 4. C: Formátování textu, vytvoření jednoduché a obecné tabulky 5. C: Kreslení 6. C: Editor pro kreslení rovnic, hromadná korespondence Program 1 - zpracování textu s grafikou a tabulkou 7. C: Grafy, vytvoření obsahu 8. C: Excel, význam ikon a nabídek, vytvoření jednoduché tabulky 9. C: Vkládání tabulek užitím vzorců, relativní a absolutní odkazy, definování proměnných 10. C: Grafy, měřítka, popisy 11. C: Řešení základních úloh hydrauliky, vkládání obrázků, graf Program 2 - vyhodnocení jednoduché závislosti s grafickou úpravou 12. C: Závislost viskozity na teplotě a tlaku - statistické vyhodnocení měření metodou nejmenších čtverců, index korelace 13. C: Víceparametrická regrese, trojrozměrné grafy Program 3 - vyhodnocení měření početně a graficky 14. C: Aplikace Excelu na řešení složitých hydraulických problémů - ohřev a ochlazení kapaliny, hydraulický ráz

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.