338-0706/01 – Utilization of Computers within the Branch ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits2
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden, C-cvičení 1. C: Windows, význam ikon, práce s myší, práce se soubory 2. C: Aplikace ve Windows, instalace 3. C: Word, vkládání textu, uložení souboru 4. C: Formátování textu, vytvoření jednoduché a obecné tabulky 5. C: Kreslení 6. C: Editor pro kreslení rovnic, hromadná korespondence Program 1 - zpracování textu s grafikou a tabulkou 7. C: Grafy, vytvoření obsahu 8. C: Excel, význam ikon a nabídek, vytvoření jednoduché tabulky 9. C: Vkládání tabulek užitím vzorců, relativní a absolutní odkazy, definování proměnných 10. C: Grafy, měřítka, popisy 11. C: Řešení základních úloh hydrauliky, vkládání obrázků, graf Program 2 - vyhodnocení jednoduché závislosti s grafickou úpravou 12. C: Závislost viskozity na teplotě a tlaku - statistické vyhodnocení měření metodou nejmenších čtverců, index korelace 13. C: Víceparametrická regrese, trojrozměrné grafy Program 3 - vyhodnocení měření početně a graficky 14. C: Aplikace Excelu na řešení složitých hydraulických problémů - ohřev a ochlazení kapaliny, hydraulický ráz

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner