338-0707/01 – Hydraulické prvky a systémy ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Hydraulické prvky a systémy se posluchači seznámí s funkcí, konstrukcí, návrhem, charakteristikami, parametry a použitím hydraulických prvků a se základy navrhování hydraulických systémů. Předmět navazuje na Mechaniku tekutin. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou, sestávající z písemné a ústní části.

Povinná literatura:

[ 1] Kopáček, J.-Pavlok, B. : Tekutinové mechanismy. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1994, 151str. [ 2] Pivoňka J. a kol. : Tekutinové mechanismy, SNTL 1987, 623 str. [ 3] Pavlok, B.-Sivák, V. : Hydraulické mechanismy- příklady do cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1984. [ 4] Paciga, A.-Ivantyšyn, J. : Tekutinové mechanismy. SNTL, 1985. [ 5] Kopáček, J. : Pohony a převody. Skriptum VŠB Ostrava, 1992. [ 6] Rýc, Z. - Pavlok, B. : Hydraulické pohony a jejich regulace, Skriptum VŠB Ostrava, 1984.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Přednáška - P, cvičení - C 1.P.: Základní pojmy : hydraulický mechanismus, hydraulický pohon, hydraulický obvod. Skladba a funkce hydraulického obvodu. Schémata hydraulických obvodů. C.: Opakování mechaniky tekutin. 2.P.: Základní hydraulické obvody. Analýza ideálního obvodu v ustáleném stavu. Analýza skutečného obvodu v ustáleném stavu : tlakové a průtokové ztráty, účinnosti. C.: Grafické značky prvků. 3.P.: Základy matematicko-fyzikálního modelování hydraulických obvodů. R- odpory, ideální zdroj, spotřebič; odporové sítě. Tepelný výpočet hydraulického obvodu. C.: Základy syntézy hydrostatických obvodů. Procvičení grafických značek prvků. 4.P.: Rozběh a brzdění hydromotoru se zátěží. Kapaliny v hydraulických obvodech. C.: TEST č. 1 : Opakování mechaniky tekutin. 10 bodů Výpočet ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 5.P.: Hydrostatické převodníky rotační. Řízení hydrostatických převodníků. Hydraulické agregáty. C.: TEST č. 2 : Grafické značky prvků. 10 bodů Návrh hydraulického obvodu včetně specifikace prvků. 6.P.: Multiplikátory tlaku. Kyvné hydromotory. Přímočaré hydromotory. Těsnění hydraulických systémů. C.: Výpočet hydraul. obvodu se zahrnutím tlakových ztrát a účinností. 7.P.: Rozváděče, jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek. Škrtící ventily. Ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. C.: Výpočet obvodů s R-odpory. 8.P.: Tlakové ventily. Vestavné ventily. Hydraulické akumulátory. Obvody s akumulátory. C.: Tepelný výpočet obvodu. Návrh chladiče. 9.P.: Proporcionální ventily a rozváděče. Proporcionální technika. C.: Rozběh a brzdění pohonu. 10.P.: Servoventily. Servotechnika. Servopohony. C.: PROGRAM č. 1 : Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 3 body PROGRAM č. 2 : Měření agregátu jako zdroje tlaku a průtoku. 3 body 11.P.: Pohony : struktura, ustálený stav, rozběh a brzdění pohonu. C.: PROGRAM č. 3 : Měření charakteristik škrtícího ventilu tlakově závislého. 3 body PROGRAM č. 4 : Měření škrtícího ventilu s 2-cestnou tlakovou váhou. 3 body 12.P.: Řízení hydrostatických pohonů : proměnným odporem, objemové řízení. C.: Obvody se škrtícími ventily. Demonstrace na praktikátoru v laboratoři. 13.P.: Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. Manipulace s těžkými břemeny. Energeticky úsporné systémy. C.: Návrh a výpočet pohonu s akumulátorem. 14.P.: Příslušenství hydraulických obvodů. Filtry a filtrace. Stabilizace teploty. Ohřívače a chladiče. Potrubí, hadice, spojovací prvky vedení. Nádrže. Bloky, kostky, panely. C.: Řízení pohonu proměnným odporem. Výpočet, měření. 15.P.: Porovnání pohonů. Aplikace hydrostatických pohonů. C.: Objemové řízení - příklady výpočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.