338-0707/01 – Hydraulic Elements and Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 20+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Přednáška - P, cvičení - C 1.P.: Základní pojmy : hydraulický mechanismus, hydraulický pohon, hydraulický obvod. Skladba a funkce hydraulického obvodu. Schémata hydraulických obvodů. C.: Opakování mechaniky tekutin. 2.P.: Základní hydraulické obvody. Analýza ideálního obvodu v ustáleném stavu. Analýza skutečného obvodu v ustáleném stavu : tlakové a průtokové ztráty, účinnosti. C.: Grafické značky prvků. 3.P.: Základy matematicko-fyzikálního modelování hydraulických obvodů. R- odpory, ideální zdroj, spotřebič; odporové sítě. Tepelný výpočet hydraulického obvodu. C.: Základy syntézy hydrostatických obvodů. Procvičení grafických značek prvků. 4.P.: Rozběh a brzdění hydromotoru se zátěží. Kapaliny v hydraulických obvodech. C.: TEST č. 1 : Opakování mechaniky tekutin. 10 bodů Výpočet ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 5.P.: Hydrostatické převodníky rotační. Řízení hydrostatických převodníků. Hydraulické agregáty. C.: TEST č. 2 : Grafické značky prvků. 10 bodů Návrh hydraulického obvodu včetně specifikace prvků. 6.P.: Multiplikátory tlaku. Kyvné hydromotory. Přímočaré hydromotory. Těsnění hydraulických systémů. C.: Výpočet hydraul. obvodu se zahrnutím tlakových ztrát a účinností. 7.P.: Rozváděče, jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek. Škrtící ventily. Ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. C.: Výpočet obvodů s R-odpory. 8.P.: Tlakové ventily. Vestavné ventily. Hydraulické akumulátory. Obvody s akumulátory. C.: Tepelný výpočet obvodu. Návrh chladiče. 9.P.: Proporcionální ventily a rozváděče. Proporcionální technika. C.: Rozběh a brzdění pohonu. 10.P.: Servoventily. Servotechnika. Servopohony. C.: PROGRAM č. 1 : Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 3 body PROGRAM č. 2 : Měření agregátu jako zdroje tlaku a průtoku. 3 body 11.P.: Pohony : struktura, ustálený stav, rozběh a brzdění pohonu. C.: PROGRAM č. 3 : Měření charakteristik škrtícího ventilu tlakově závislého. 3 body PROGRAM č. 4 : Měření škrtícího ventilu s 2-cestnou tlakovou váhou. 3 body 12.P.: Řízení hydrostatických pohonů : proměnným odporem, objemové řízení. C.: Obvody se škrtícími ventily. Demonstrace na praktikátoru v laboratoři. 13.P.: Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. Manipulace s těžkými břemeny. Energeticky úsporné systémy. C.: Návrh a výpočet pohonu s akumulátorem. 14.P.: Příslušenství hydraulických obvodů. Filtry a filtrace. Stabilizace teploty. Ohřívače a chladiče. Potrubí, hadice, spojovací prvky vedení. Nádrže. Bloky, kostky, panely. C.: Řízení pohonu proměnným odporem. Výpočet, měření. 15.P.: Porovnání pohonů. Aplikace hydrostatických pohonů. C.: Objemové řízení - příklady výpočtu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.