338-0708/01 – Pneumatické prvky a systémy ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2001/2002
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit posluchače vhodně použít pneumatické mechanismy při projektování nejrůznějších strojů a zařízení, provést základní výpočty, zvolit vhodné pneumatické prvky a navrhnout obvod pneumatického mechanismu. Předmět je rozdělen do těchto hlavních částí : - výroba a rozvod stlačeného vzduchu - prvky pneumatického obvodu - syntéza pneumatického obvodu - měření a zkoušení pneumatických mechanismů. Předmět je jedním ze základních pro studijní obor hydraulické a pneumatické stroje a zařízení a povinný pro 2. státní zkoušku. Předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů společného základu tříletého studia na strojní fakultě. Student je klasifikován na základě bodového hodnocení za cvičení a ústní zkoušku.

Povinná literatura:

Literatura : ------------ Kopáček,J. : Pneumatické mechanismy. Díl I. Pneumatické prvky a systémy. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek : ------------------ V předmětu se posluchači seznámí se sortimentem, účelem a funkcí pneumatických prvků a se skladbou pneumatických obvodů. Vysvětlí se základní vlastnosti pneumatických mechanismů, jejich výhody a nedostatky a vlastnosti stlačeného vzduchu jako nositele enegie a informace. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu se probere v míře, nezbytné pro aplikaci v pneumatických mechanismech. Po rozdělení prvků pneumatického mechanismu se soustavně probírají z hlediska konstrukce, funkce a základních výpočtů : přímočaré, kývavé a rotační pneumotory, rozváděče, jednosměrné a speciální ventily, tlakové a škrtící ventily a prvky pro automatizaci pracovního cyklu. Zvláštní pozornost byla věnována prvkům pro úpravu stlačeného vzduchu, kombinovaným prvkům a tlumičům hluku. Obvody pneumatického mechanismu bodou zaměřeny na syntézu pro splnění základních obvodů a jejich funkci včetně řízení polohy, rychlosti, dráhy apod. Budou probrány způsoby znázornění funkce mechanismu v čase a krocích. V závěrečné kapitole bude věnována pozornost měření a zkoušení pneumatických prvků a obvodů. Osnova cvičení : ---------------- Cvičení budou zaměřena na výpočtovou problematiku přenosu síly v přímočarém a kývavém pneumotoru, na kontrolní výpočet přenosu energie v pneumatickém obvodu. Pro zvládnutí syntézy pneumatických obvodů bude věnována pozornost kreslení schémat a skladbě základních obvodů a jejich simulaci na trenažérech FESTO. V experimentální části budou realizována měření tlakového a škrtícího ventilu a rozváděče. Předpokládá se vypracování 3 až 4 programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.