338-0708/01 – Pneumatic Elements and Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek : ------------------ V předmětu se posluchači seznámí se sortimentem, účelem a funkcí pneumatických prvků a se skladbou pneumatických obvodů. Vysvětlí se základní vlastnosti pneumatických mechanismů, jejich výhody a nedostatky a vlastnosti stlačeného vzduchu jako nositele enegie a informace. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu se probere v míře, nezbytné pro aplikaci v pneumatických mechanismech. Po rozdělení prvků pneumatického mechanismu se soustavně probírají z hlediska konstrukce, funkce a základních výpočtů : přímočaré, kývavé a rotační pneumotory, rozváděče, jednosměrné a speciální ventily, tlakové a škrtící ventily a prvky pro automatizaci pracovního cyklu. Zvláštní pozornost byla věnována prvkům pro úpravu stlačeného vzduchu, kombinovaným prvkům a tlumičům hluku. Obvody pneumatického mechanismu bodou zaměřeny na syntézu pro splnění základních obvodů a jejich funkci včetně řízení polohy, rychlosti, dráhy apod. Budou probrány způsoby znázornění funkce mechanismu v čase a krocích. V závěrečné kapitole bude věnována pozornost měření a zkoušení pneumatických prvků a obvodů. Osnova cvičení : ---------------- Cvičení budou zaměřena na výpočtovou problematiku přenosu síly v přímočarém a kývavém pneumotoru, na kontrolní výpočet přenosu energie v pneumatickém obvodu. Pro zvládnutí syntézy pneumatických obvodů bude věnována pozornost kreslení schémat a skladbě základních obvodů a jejich simulaci na trenažérech FESTO. V experimentální části budou realizována měření tlakového a škrtícího ventilu a rozváděče. Předpokládá se vypracování 3 až 4 programů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.