338-0709/01 – Měření a zkoušení ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními úlohami měření v mechanice tekutin a tekutinových mechanizmů. Měření budou řešena zčásti jako analogová, zčásti jako digitální s využitím PC.

Povinná literatura:

[ 1 ] Jančík,J.-Kuhn,J.: Technická měření ve strojírenství. SNTL Praha, 1982. [ 2 ] Matyáš a kol.: Měřicí technika, SNTL Praha, 1983. [ 3 ] Smetana,C.: Měření hluku a chvění. SNTL Praha, 1974. [ 4 ] Zehnuta,K.: Snímače neelektrických veličin. SNTL, 1983.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek ---------------- - Úvod do měření, význam a účel měření, druhy měření, metody měření měřené veličiny, měřicí soustava. Přenosové vlastnosti snímačů. - Odporové snímače, indukčnostní snímač, kapacitní snímače, indukční snímače, piezoelektrické snímače, termoelektrické snímače. - Měření základních fyzikálních veličin, viskozita, hustota, tlak. - Měření rychlosti a průtoku, měření kroutícíhho momentu, frekvence otáček, polohy a teploty. - Záznam naměřených veličin. - Měření hluku. - Přístroje pro měření hluku, měření hluku a hydraulických mechanizmů. - Měření vibrací. - Měření hydraulických prvků a obvodů, měření hydrogenerátorů a hydromotorů. Osnova cvičení -------------- - 7 programů - cejchování základních snímačů - tlak, průtok, rychlost, otáčky apod. - 6 praktických cvičení v laboratoři

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.