338-0710/01 – Hydraulic Devices of Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Světové trendy ve vývoji hydrauliky. - Význam hydrauliky v průmyslu. - Hydraulické zařízení hutní prvovýroby. - Hydraulická zařízení oceláren a sekundární metalurgie. - Hydraulická zařízení válcoven. - Hydraulická zařízení tvářecích strojů (lisů ap.). - Hydraulické mechanismy mobilních strojů. - Hydraulické mechanismy transportních zařízení - Hydraulické mechanismy obráběcích strojů - Hydraulické pohony robotů a manipulátorů. - Vodní hydraulika - Hydraulika extrémně vysokých tlaků. Řezání vodním paprskem. - Hydraulické mechanismy za extrémně nízkých teplot. - Hydraulické mechanismy v prostředí s nebezpečím požárů nebo výbuchu. - Ekologie provozu hydraulických zařízení. CVIČENÍ : - Návrh hydraulického pohonu stroje nebo zařízení dle zadání. - Tematické exkurze.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner