338-0711/01 – Pneumatic Devices of Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2
Part-time Credit and Examination 8+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK : Aplikační předpoklady při užití pneumatických mechanismů v různých průmyslových oborech a pro různé pracovní činnosti. Užití ve strojírenství - aplikační příklady obvodů a jejich skladba. Užití v manipulační, dopravní a balicí technice - automatizace pracovních cyklů. Aplikace pro zvlášť náročné prostředí (nebezpečné výbuchem plynu a prachu). Aplikace elektroniky v řízení pneumatických mechanismů. Aplikace speciálních prvků a zařízení pro komplexní činnost mechanismu. Vakuové mechanismy. OSNOVA CVIČENÍ : Po opakování způsobů kreslení pneumatických obvodů, zejména na příkladech složitější syntézy budou skládat na trenažérech FESTO nejrůznější pneumatické obvody, simulovat jejich funkce, přičemž bude využíváno počítačového programu PNEUSIM. Vysvětlí se činnost základních elektropneumatických řídicích systémů. Předpokládá se vypracování 3 až 4 programů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.