338-0712/01 – Operation and Maintenance of Fluid Mechanisms ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 20+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden: Přednáška-P, Cvičení - C 1.P.: Provozuschopnost jako komplexní vlastnost, ovlivňující jakost výrobku. Filosofie zvyšování jakosti. Hodnocení jakosti. Normy ISO 9000. C.: Zavedení systému řízení jakosti podle norem ISO 9000 v konkrétních podmínkách firmy. 2.P.: Údržba hydraulických a pneumatických zařízení. Cíl údržby. Systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. Údržba podle reálného stavu technických prostředků. Údržba po poruše. C.: Použití hydrauliky a pneumatiky v praxi se zaměřením na provoz a údržbu. Doplnění VIDEO-filmem. 3.P. Metody údržby. Organizace údržby. Objednávání náhradních dílů. Výpočetní technika v údržbě. C.: Program č. 1: Sestavení návodu pro provoz a údržbu hydraulického zařízení. Za program možno obdržet až 10 bodů. 4.P.: Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. Hadice. Spojovací prvky potrubí. Nádrže a jejich vybavení. C.: Dokončení programu č. 1. 5.P.: Kostky, bloky, panely s hydraulickými a pneumatickými prvky. Pohonné jednotky. Kompenzátory, kloubové spoje, rychlospojky. Demontáž a repase hydraulických prvků. C.: Program č. 2: Postup uvedení do provozu hydraulického zařízení. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6.P.: Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Bezpečnost při práci s hydraulickým zařízením. Zkušebny. Bezpečnost při práci s hydraulickými akumulátory. C.: Dokončení programu č. 2. 7.P.: Poruchy a jejich klasifikace. Poruchy postupně narůstající. Opotřebení součástí. Tření suché, mezní a kapalinné. Diagnostika poruch v hydraulických zařízeních. C.: Měřicí a diagnostický systém MS 5000 - seznámení s obsluhou, měřením a vyhodnocováním. 8.P.: Filtrace kapaliny v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění hydraulických kapalin. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. Ohřívače a chladiče. Filtrace u servosystémů. C.: Program č. 3 : Diagnostika stavu hydraulického zařízení s využitím měřicího a diagnostického systému MS 5000. Za program možno obdržet až 10 bodů. 9.P.: Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů C.: Měření znečištění pracovní kapaliny (prakticky). Za aktivní účast na cvičení možno obdržet až 4 body. 10.P.:Kapaliny hydraulických obvodů. Fyzikální, chemické, ekologické vlastnosti hydraulických kapalin C.: Filtrace a filtry. Demontáž filtru, výměna filtrační vložky, regenerace filtrační vložky v ultrazvukové čističce. Zásady filtrace u servosystémů. 11.P: Kapaliny hydraulických obvodů: druhy, vlastnosti, použití. C.: Teplotní stabilizace hydraulického obvodu.Výpočet ztrátového výkonu. Měření průběhu oteplování obvodu, výpočet součinitele prostupu tepla. 12.P.: Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických a pneumatických zařízení. Balení, konzervace, doprava, ochrana proti korozi hydraulických a pneumatických zařízení. C.: Montáž hydraulických systémů. Tlakové a funkční zkoušky. Zásady těsnění hydraulických systémů. Antikorozní ochrana. Konzervace a dekonzervace. Balení a expedice. 13.P.: Základy tribotechniky. Kluzné materiály a kluzné dvojice. Stick-slip. C.: Repase a renovace hydraulických prvků (praktické ukázky). Doplnění VIDEO-filmem. 14.P.: Mazací zařízení a mazací prostředky. C.: Bezpečnost práce s hydraulickým zařízením.Zajištění ekologičnosti provozu s hydraulickým zařízením. Provoz hydraulických zařízení za extrémních podmínek. 15.P.:Provoz a údržba zařízení pracujícího v extrémních podmínkách. C.: Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.