338-0712/01 – Provoz a údržba tekutinových mechanizmů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Provoz a údržba tekutinových mechanismů se student seznámí s obsahem pojmů provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, životnost a se způsoby jejich stanovování, s možnostmi zvyšování provozní spolehlivosti, životnosti atd. Dále se posluchači seznámí se systémy údržby, metodami údržby, s montáží, uváděním do provozu a provozem hydraulických a pneumatických zařízení, funkčními a tlakovými zkouškami. Podrobně se budou zabývat kapalinami hydraulických obvodů, filtrací kapalin, hodnocením čistoty kapalin, teplotní stabilizací hydraulických systémů, jakož i úpravou stlačeného vzduchu u pneumatických systémů. Ve cvičeních se počítá s návštěvou zkušeben a provozů v podnicích a s laboratorními cvičeními v laboratořích katedry. Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou.

Povinná literatura:

Pavlok,B.-Sivák,V.: Provoz a údržba hydraulických mechanismů. Skripta, VŠB Ostrava, 1989 Havlíček,J.: Provozní spolehlivost strojů. SZN Praha, 1988 Grinč,L.: Pracovní kapaliny pro hydraulické systémy. VŠDS v Žilině, 1994 Pivoňka,J.a kol.: Tekutinové mechanismy. SNTL Praha, 1987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden: Přednáška-P, Cvičení - C 1.P.: Provozuschopnost jako komplexní vlastnost, ovlivňující jakost výrobku. Filosofie zvyšování jakosti. Hodnocení jakosti. Normy ISO 9000. C.: Zavedení systému řízení jakosti podle norem ISO 9000 v konkrétních podmínkách firmy. 2.P.: Údržba hydraulických a pneumatických zařízení. Cíl údržby. Systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. Údržba podle reálného stavu technických prostředků. Údržba po poruše. C.: Použití hydrauliky a pneumatiky v praxi se zaměřením na provoz a údržbu. Doplnění VIDEO-filmem. 3.P. Metody údržby. Organizace údržby. Objednávání náhradních dílů. Výpočetní technika v údržbě. C.: Program č. 1: Sestavení návodu pro provoz a údržbu hydraulického zařízení. Za program možno obdržet až 10 bodů. 4.P.: Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. Hadice. Spojovací prvky potrubí. Nádrže a jejich vybavení. C.: Dokončení programu č. 1. 5.P.: Kostky, bloky, panely s hydraulickými a pneumatickými prvky. Pohonné jednotky. Kompenzátory, kloubové spoje, rychlospojky. Demontáž a repase hydraulických prvků. C.: Program č. 2: Postup uvedení do provozu hydraulického zařízení. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6.P.: Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Bezpečnost při práci s hydraulickým zařízením. Zkušebny. Bezpečnost při práci s hydraulickými akumulátory. C.: Dokončení programu č. 2. 7.P.: Poruchy a jejich klasifikace. Poruchy postupně narůstající. Opotřebení součástí. Tření suché, mezní a kapalinné. Diagnostika poruch v hydraulických zařízeních. C.: Měřicí a diagnostický systém MS 5000 - seznámení s obsluhou, měřením a vyhodnocováním. 8.P.: Filtrace kapaliny v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění hydraulických kapalin. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. Ohřívače a chladiče. Filtrace u servosystémů. C.: Program č. 3 : Diagnostika stavu hydraulického zařízení s využitím měřicího a diagnostického systému MS 5000. Za program možno obdržet až 10 bodů. 9.P.: Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů C.: Měření znečištění pracovní kapaliny (prakticky). Za aktivní účast na cvičení možno obdržet až 4 body. 10.P.:Kapaliny hydraulických obvodů. Fyzikální, chemické, ekologické vlastnosti hydraulických kapalin C.: Filtrace a filtry. Demontáž filtru, výměna filtrační vložky, regenerace filtrační vložky v ultrazvukové čističce. Zásady filtrace u servosystémů. 11.P: Kapaliny hydraulických obvodů: druhy, vlastnosti, použití. C.: Teplotní stabilizace hydraulického obvodu.Výpočet ztrátového výkonu. Měření průběhu oteplování obvodu, výpočet součinitele prostupu tepla. 12.P.: Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických a pneumatických zařízení. Balení, konzervace, doprava, ochrana proti korozi hydraulických a pneumatických zařízení. C.: Montáž hydraulických systémů. Tlakové a funkční zkoušky. Zásady těsnění hydraulických systémů. Antikorozní ochrana. Konzervace a dekonzervace. Balení a expedice. 13.P.: Základy tribotechniky. Kluzné materiály a kluzné dvojice. Stick-slip. C.: Repase a renovace hydraulických prvků (praktické ukázky). Doplnění VIDEO-filmem. 14.P.: Mazací zařízení a mazací prostředky. C.: Bezpečnost práce s hydraulickým zařízením.Zajištění ekologičnosti provozu s hydraulickým zařízením. Provoz hydraulických zařízení za extrémních podmínek. 15.P.:Provoz a údržba zařízení pracujícího v extrémních podmínkách. C.: Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.