338-0715/02 – Technical Diagnostics and Reliability ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Význam a úkoly technické diagnostiky. Základní metody a principy: parametrická, vibrační, vibroakustická, tribotechnická, termodynamická. Diagnostické parametry a chyby při jejich zjišťování. Normované a mezné hodnoty diagnostických parametrů. Prostředky technické diagnostiky - snímače a měřiče: principy snímačů a konstrukce pro snímání tlaku, průtoku, teploty, síly, dráhy, momentu, výkonu, otáček a rychlosti. Sdružené snímače a měniče. Cejchování zařízení. Měření hluku a vibrací. Základní diagnostická měření - postupy, zařízení: hydrogenerátory hydromotory přímočaré a rotační, rozváděče a ventily, vedení. Skladba měřicího obvodu a vyhodnocení charakteristik. Spolehlivost hydraulických prvků a systémů. Názvosloví a základní pojmy. Poruchy a jejich klasifikace. Základní vztahy pro hodnocení spolehlivosti. Zkoušky spolehlivosti - jejich druhy a provedení. Energetická úspornost při zkouškách spolehlivosti. Ukázky typů různých snímačů a měřicích přístrojů. Popis činnosti a práce s diagnostickým přístrojem Multi systém 5000. Výpočet spolehlivostních parametrů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner