338-0716/01 – Hydrodynamic and Combined Gears ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK : Úvod do problematiky přenosu energie v pojezdu vozidel a v průmyslových aplikacích. Skladba pohonu a jeho modifikace. Rozdělení hydraulických převodů podle principu přenosu energie. Hnací motory a jejich charakteristiky : motory spalovací, elektrické, pneumotory, hydromotory. Mechanické převody. Charakteristiky zátěže. Energeticko tepelný výpočet přenosu energie - oteplování, ochlazování, užití chladiče. Hydrodynamické převody : rozdělení a princip činnosti. Základní parametry. Teorie přenosu výkonu v hydrodynamické spojce a měniči. Hydrodynamická spojka - teorie, základní výpočet, charakteristiky, účinnost, regulace. Spolupráce spojky s hnacím motorem. Konstrukce. Hydrodynamický měnič - teorie, základní výpočet, charakteristiky, účinnost, regulace. Spolupráce měniče s hnacím motorem. Konstrukce. Hydrodynamické převodovky. Kombinované převody - jejich účel a skladba. Porovnání různých typů převodových systémů. OSNOVA CVIČENÍ : Energeticko tepelný výpočet přenosu energie. Výpočet pohonu pojezdu s hydrostatickým a hydrodynamickým převodem. Výpočet hydrodynamické spojky a hydrodynamického měniče. Ukázky konstrukčního řešení a aplikací hydrodynamického přenosu v mobilních a průmyslových zařízeních. Předpokládá se vypracování 3 až 4 programů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner