338-0723/01 – Hydraulic and Combined Gears ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. P: Úvod do problematiky přenosu energie v hydraulických a kombinovaných převodech. Aplikace na průmyslové a mobilní pohony 2. P: Ztráty při přenosu výkonu a jejich energeticko tepelná bilance 3. P: Rozdělení hydr. převodů, skladba převodů, přenosové transformace. Hydrostatické převody C: Výpočet hydrost. pohonu pro pojezd. Příklad, zadání programu č. 1. 4. P: Hydrostat. převody – parametry, regulace, charakteristiky C: Výpočet parametrů pohonu těžního vrátku 5. P: Hydrodynamické převody – rozdělení, vlastnosti. Hydrodynamická spojka, princip činnosti, konstrukce, charakteristiky C: Základní výpočet charakteristiky hydrodyn. spojky. Zadání programu č. 2 6. P: Hydrodynamický měnič – princip činnosti, konstrukce, charakteristiky. C: Přehled převodů podle katalogů a prospektů 7. P : Kombinované převody – účel kombinace, konstr. provedení, charakteristiky C: Přepočet charakteristiky hydrodynamického měniče 8. P: Spolupráce převodů a hnacího motoru elektrického a spalovacího. Společná charakteristika C: Vícemotorové pohony, důvody skladby, příklad výpočtu 9. P: Konzultace, zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner