338-0903/01 – Proudění tekutin (PTek)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti z předmětu Mechanika tekutin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Hydrostatika, rovnováha sil- Eulerova rovnice hydrodynamiky,zákon zachování hmotnosti-rovnice spojitosti,zákon zachování energie-rovnice Bernoulliho,proudění ideální a skutečné tekutiny,hydraulické ztráty,výpočet potrubí,odstředivé čerpadlo, věta o změně hybnosti a její aplikace, odpor těles,základy aerodynamiky, podobnost a modelování.

Povinná literatura:

Janalík,J., Šťáva,P.: Mechanika tekutin. Skripta. Ostrava:VŠB-TU, FS, 2002, 126 str.. Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin, Praha: SNTL, 1987, 354 str. LojcjanskiJ, L.G.: Mechanika židkosti i gaza. Moskva, Nauka 1987, 840 str. KOZUBKOVÁ, M.: Aplikovaná mechanika tekutin, el. skripta VŠB-TU Ostrava, 2003 Bláha, J. Brada, K.: Hydraulické stroje, celostátní vysokoškolská příručka, Praha: 1992, 752 str. Tesař.V.: Mezní vrstvy a turbulence, Skripta ČVUT Praha, 1986, 191 str. Bird,B.R, Stewart,W.E, Lightfoot,E.N.:Přenosové jevy. Academia 1968 Fox,R.W.,Mc Donald,A.T.: Introduction to Fluid Mechanics, J. Wiley & sons, New York, 1994

Doporučená literatura:

Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin, Praha: SNTL, 1987, 354 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Eulerova rovnice hydrostatiky, hladinové plochy, síla na plochy, Pascalův zákon 2. Eulerova rovnice hydrodynamiky, aplikace, možnosti její integrace 3. Rovnice spojitosti pro jedno a tří rozměrné proudění, odvození 4. Bernoulliho rovnice pro ideální tekutinu, odvození a praktické aplikace 5. Bernoulliho rovnice pro stlačitelnou tekutinu, odvození a praktické aplikace 6. Navierova-Stokesova rovnice, odvození a její řešení včetně numerického 7. Bernoulliho rovnice pro skutečnou tekutinu,ztráty třecí a místní v kruhovém i nekruhovém potrubí 8. Laminární proudění newtonských i nenewtonských kapalin v kruhovém potrubí,v obdélníkové mezeře,v mezikruží, stékání po svislé stěně 9. Turbulentní proudění, vznik turbulence, charakteristiky a matematický popis turbulentního proudění s využitím matematické statistiky 10. Bernoulliho rovnice pro rotující kanál, odstředivé čerpadlo,charakteristika,příkon, účinnost 11. Odpor těles,mezní vrstva,aerodynamika, obtékání profilů, Karmánova vírová cesta 12. Věta o změně hybnosti, aplikace 13. Fyzikální podobnost a teorie modelování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.