338-0904/02 – Hydraulické prvky a systémy (HPaS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření znalostí z konstrukce, vlastností, matematického popisu statických a dynamických vlastností hydraulických prvků. Osvojit si moderní metody analýzy a syntézy hydrostatických systémů. Rozšířit znalosti z problematiky řízení hydrostatických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V předmětu Hydraulické prvky a systémy prohloubí student své znalosti z konstrukce, funkce, vlastností, energetické bilance, způsobů řízení a použití hydrostatických prvků, tj. hydrogenerátorů, hydromotorů, řídicích prvků i příslušenství hydraulických obvodů. Získá podrobnější znalosti pracovních kapalin hydraulických systémů. Na základě znalostí hydraulických prvků se bude zabývat analýzou a syntézou vybraných hydraulických systémů, například hydrostatickými systémy s proporcionálními ventily, s akumulátory, s vestavnými ventily, energeticky úspornými systémy apod. Bude přitom využívat moderní metody matematického popisu dynamického chování hydraulických prvků a systémů, jako je popis přenosovými funkcemi apod. Při syntéze hydraulických a elektrohydraulických systémů bude využívat metody matematického modelování a počítačové simulace dynamických systémů.

Povinná literatura:

[1] Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 156 s. ISBN 978-80-248-2983-8. [2] Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. [3] Baroška, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina: Hydropneutech, s.r.o., 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6. [4] Pivoňka, J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL Praha, 1987. 624 s. [] [5]Souček, P. Elektrohydraulické servomechanismy. Praha: ČVUT v Praze, 1992. 158 s. ISBN 80-01-00376-0.

Doporučená literatura:

[1] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s. [2] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0. [3] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p. [4] CERHA, J. Hydraulické a pneumatické mechanismy I. Liberec: TU v Liberci, 2006. 317 s. ISBN 80-7372-067-1. [5] TURZA, J. Dynamika tekutinových systémov. Žilina: VŠDS Žilina, 1994. 194 s. [6] ZYMÁK, V. Dynamika pulsujícího průtoku. Brno: PC-DIR s.r.o. Brno, 1994. 210 s. ISBN 80-85895-00-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

individuální konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydrostatické převodníky 1.1. Rozdělení, základní parametry převodníků 1.2. Energetická bilance, účinnosti hydrostatických převodníků 1.3. Statické charakteristiky hydrogenerátorů, hydromotorů 1.4. Dynamika hydrostatických převodníků 1.5. Konstrukce převodníků 1.5.1. Rotační: zubové, šroubové, lamelové, pístové radiální, pístové axiální, výstředníkové 1.5.2. Kyvné hydromotory 1.5.3. Přímočaré hydromotory 1.6. Řízení hydrostatických převodníků 1.6.1. Přímé řízení geometrického objemu 1.6.2. Mechanicko-hydraulické regulace na konstantní tlak, konstantní průtok, konstantní výkon. Load-Sensing systémy 1.6.3. Elektrohydraulické regulace s proporcionálními ventily a servoventily 1.7. Průběh pasivních odporů hydromotorů, stick-slip, omezení minimálních otáček 2. Řídicí prvky 2.1. Rozváděče sedlové, šoupátkové, ventilové. Vestavné ventily 2.2. Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek 2.3. Prvky pro řízení průtoku: clony, trysky, škrticí ventily, škrticí ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou, brzdicí ventily 2.4. Proporcionální rozváděče 2.5. Servoventily 2.6. Prvky pro řízení tlaku: pojistné, přepouštěcí, redukční, připojovací a odpojovací ventily. Přímo řízené a nepřímo řízené tlakové ventily 3. Příslušenství hydraulických systémů 3.1. Hydraulické akumulátory 3.2. Filtry a filtrace kapalin 3.3. Těsnění v hydraulických systémech 3.4. Nádrže 3.5. Ohřívače, chladiče 3.6. Vedení kapaliny 4. Pracovní kapaliny hydraulických systémů 4.1. Fyzikální vlastnosti 4.2. Chemické vlastnosti 4.3. Ekologické vlastnosti 4.4. Druhy a typy používaných kapalin, klasifikace 5. Hydrostatické systémy 5.1. Řízení hydrostatického pohonu 5.1.1. Řízení rychlosti (otáček) motoru: - řízení objemové - řízení proměnným odporem 5.1.2. Řízení síly, momentu 5.2. Energeticky úsporné hydrostatické systémy 5.2.1. Energeticky úsporné zdroje tlaku 5.2.2. Load-Sensing systémy s otevřeným středem a s uzavřeným středem 5.2.3. Sekundární regulace hydromotorů 5.2.4 Systémy s rekuperací tlakové energie 5.3. Hydrostatické systémy s akumulátory 5.4. Hydrostatické systémy s vestavnými ventily 5.5. Hydrostatické systémy s proporcionálními ventily 5.6. Kompenzace zatížení tlakovými váhami 5.7. Hydrostatické převody 5.8. Hydrostatické systémy s dvěma a více hydromotory. Synchronní chod hydromotorů 5.9. Servomechanismy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.