338-0906/01 – Pohony strojů a mechanizmů (PSM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření znalostí z konstrukce, vlastností, řízení a charakteristik pohonů. Prohloubení znalostí charakteristik, vlastností a řízení spalovacích motorů, elektromotorů, hydraulických motorů, pneumatických motorů, mechanických převodů, hydrostatických převodů, hydrodynamických převodů (spojky a měniče) a kombinovaných převodů. Porovnání a hodnocení různých typů motorů a převodových mechanizmů podle daných kritérií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V předmětu Pohony strojů a mechanizmů prohloubí student své znalosti z oblasti konstrukce, vlastností, řízení a charakteristik pohonů. Zaměří se na parametry, vlastnosti, charakteristiky a řízení hnacích motorů: elektrické, hydraulické, spalovací a pneumatické motory. Dále se bude zabývat hydraulickými (hydrostatickými, hydrodynamickými), mechanickými a kombinovanými převody, tedy jejich vlastnostmi, skladbou, parametry, charakteristikami a řízením. Zaměří se rovněž na spolupráci hnacího motoru a převodového mechanizmu, vícemotorové pohony a energetickou bilanci přenosu výkonu.

Povinná literatura:

[1] KOPÁČEK, J. Pohony a převody. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2. vyd. 2009, s. 211, ISBN 978-80-248-1967-9 [2] KOPÁČEK, J. Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2. vyd. 2009, 180 s., ISBN 978-80-248-1988-4 [3] MÁLIK, L., KUČERA, L. Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 1999. 417 p. ISBN 80-7100-513-4. [4] TRNKA, J., URBAN, J. Spalovacie motory. Alfa Bratislava, 1992, 563 s., ISBN 80-05-01081-8 [5] KÜMMEL, F. Elektrické pohony, úlohy a riešenia. Alfa Bratislava, 1987. s. 465. ISBN 80-05-00081-2.

Doporučená literatura:

[1] KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie, Mobilné pracovné stroje. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0. [2] EXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Lohr am Main, Germany: Rexroth AG., 1991. 344 p. ISBN 3-8023-0266-4. [3] BOLDEA, I., NASAR, S. A. Electric drives. Boca Raton: CRC Press. 1999. 411 p. ISBN ISBN: 0-8493-2521-8. [4] CROWDER, R. Electric Drives and Electromechanical Systems. Elsevier, 2006. 287 p. ISBN 978-0-7506-6740-1. Available: https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpEDES0008/viewerType:toc//root_slug:electric-drives-electromechanical/url_slug:electric-drives-electromechanical?b-q=Electric%20drives%20and%20electromechanical%20systems&sort_on=default&b-subscription=true&b-group-by=true&b-sort-on=default&b-content-type=all_references&include_synonyms=yes

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a definice pohonu 2. Kinematika a dynamika pohonu 3. Energeticko tepelná bilance pohonu 4. Elektromotory : rozdělení, vlastnosti, charakteristiky 5. Spalovací motory : rozdělení, charakteristiky, regulace 6. Pneumatické motory : vlastnosti, charakteristiky, regulace 7. Hydraulické motory : vlastnosti, charakteristiky, regulace 8. Mechanické převody 9. Hydrostatické a hydrodynamické převody : charakteristiky, regulace 10. Kombinované převody 11. Vícemotorové převody

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku