338-0906/05 – Pohony strojů a mechanizmů (PSM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření znalostí z konstrukce, vlastností, řízení a charakteristik pohonů. Prohloubení znalostí charakteristik, vlastností a řízení spalovacích motorů, elektromotorů, hydraulických motorů, pneumatických motorů, mechanických převodů, hydrostatických převodů, hydrodynamických převodů (spojky a měniče) a kombinovaných převodů. Porovnání a hodnocení různých typů motorů a převodových mechanizmů podle daných kritérií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V předmětu Pohony strojů a mechanizmů prohloubí student své znalosti z oblasti konstrukce, vlastností, řízení a charakteristik pohonů. Zaměří se na parametry, vlastnosti, charakteristiky a řízení hnacích motorů: elektrické, hydraulické, spalovací a pneumatické motory. Dále se bude zabývat hydraulickými (hydrostatickými, hydrodynamickými), mechanickými a kombinovanými převody, tedy jejich vlastnostmi, skladbou, parametry, charakteristikami a řízením. Zaměří se rovněž na spolupráci hnacího motoru a převodového mechanizmu, vícemotorové pohony a energetickou bilanci přenosu výkonu.

Povinná literatura:

[1] KOPÁČEK, J. Pohony a převody. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2. vyd. 2009, s. 211, ISBN 978-80-248-1967-9 [2] KOPÁČEK, J. Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2. vyd. 2009, 180 s., ISBN 978-80-248-1988-4 [3] MÁLIK, L., KUČERA, L. Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 1999. 417 p. ISBN 80-7100-513-4. [4] TRNKA, J., URBAN, J. Spalovacie motory. Alfa Bratislava, 1992, 563 s., ISBN 80-05-01081-8 [5] KÜMMEL, F. Elektrické pohony, úlohy a riešenia. Alfa Bratislava, 1987. s. 465. ISBN 80-05-00081-2.

Doporučená literatura:

[1] KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie, Mobilné pracovné stroje. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0. [2] EXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Lohr am Main, Germany: Rexroth AG., 1991. 344 p. ISBN 3-8023-0266-4. [3] BOLDEA, I., NASAR, S. A. Electric drives. Boca Raton: CRC Press. 1999. 411 p. ISBN ISBN: 0-8493-2521-8. [4] CROWDER, R. Electric Drives and Electromechanical Systems. Elsevier, 2006. 287 p. ISBN 978-0-7506-6740-1. Available: https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpEDES0008/viewerType:toc//root_slug:electric-drives-electromechanical/url_slug:electric-drives-electromechanical?b-q=Electric%20drives%20and%20electromechanical%20systems&sort_on=default&b-subscription=true&b-group-by=true&b-sort-on=default&b-content-type=all_references&include_synonyms=yes

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace a vypracování projektu. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a definice pohonu 2. Kinematika a dynamika pohonu 3. Energeticko tepelná bilance pohonu 4. Elektromotory: rozdělení, vlastnosti, charakteristiky 5. Spalovací motory: rozdělení, charakteristiky, regulace 6. Pneumatické motory: vlastnosti, charakteristiky, regulace 7. Hydraulické motory: vlastnosti, charakteristiky, regulace 8. Mechanické převody 9. Hydrostatické a hydrodynamické převody : charakteristiky, regulace 10. Kombinované převody 11. Vícemotorové pohony

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.