338-0909/01 – Modelování a simulace (MaS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

metody simulace proudění v hydraulických obvodech

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

metody simulace proudění v hydraulických obvodech hydraulický ráz, řešení metodou charakteristik, diferenční metoda matematické modely tekutinových mechanismů (akumulátory, hydromotory a hydrogenerátory, ventily) elektrohydraulická analogie R, L, C odporů přenosové matice diskrétních hydraulických prvků, vedení se soustředěnými a spojitě rozloženými parametry pulzační proudění a odezva systému na pulzující průtok metody řešení matematických modelů software pro řešení tekutinových systémů aplikace

Povinná literatura:

KOZUBKOVÁ, M. Aplikovaná mechanika tekutin. Ostrava: kat. hydromechaniky a hydraulických zařízení FS VŠB-TU Ostrava, 2003, Skripta electronica. 98s. Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm KOZUBKOVÁ, M. Dynamika hydraulických prvků. Ostrava: kat. hydromechaniky a hydraulických zařízení FS VŠB-TU Ostrava, 2003, Scripta electronica. 109s. Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. MONTANEX a.s. ,1999

Doporučená literatura:

ZYMÁK,V. Dynamika pulsujícího průtoku (Teorie, měření, aplikace, zkušenosti). Brno, 1994, 1. vydání. 210 s. ISBN 80-85895-00-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Hydraulický ráz, rovnice nestacionárního proudění, řešení neustáleného proudění, Bernoulliho rovnice, Žuk. vztah, doba běhu vlny • Metoda charakteristik, výpočet hydraulického rázu v EXCELu metodou charakteristik, Matematický model hydraulického rázu se ztrátami, aplikace Laplaceovy transformace, základní dynamické charakteristiky, spojitě rozložené parametry • Přenosové matice potrubí, přenosy, frekvenční charakteristiky, odvození přenosů z přenosové matice potrubí, vyhodnocení frekvenčních charakteristik • FOWMASTER, MathCad, MatLab • Zobecnění metod, určení stability • Řešení paralelních a sériově paralelních RLC obvodů, simulace na počítači • Matematický model hydrostatického stroje, přenosové matice diskrétních prvků, přenosy, frekvenční charakteristiky • Matematický model hydrogenerátoru rotačního, přímočarého, zdroj konstantního tlaku a průtoku, matematický model hydromotoru rotačního, přímočarého, hydraulického akumulátoru, matematické modely hydraulických ventilů • Přenos a frekvenční charakteristika s akumulátorem, odvození přenosové matice • Modelování pulzací objemových čerpadel, objemové pulzace vícepístových čerpadel • Modelování obvodu s hydraulickým rázem a diskrétními hydraulickými odpory a prvky pomocí FLOWMASTERu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.