338-0909/01 – Modeling and Simulation (MaS)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits10
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

methods for simulation of flow in hydraulic circuits

Teaching methods

Seminars

Summary

metody simulace proudění v hydraulických obvodech hydraulický ráz, řešení metodou charakteristik, diferenční metoda matematické modely tekutinových mechanismů (akumulátory, hydromotory a hydrogenerátory, ventily) elektrohydraulická analogie R, L, C odporů přenosové matice diskrétních hydraulických prvků, vedení se soustředěnými a spojitě rozloženými parametry pulzační proudění a odezva systému na pulzující průtok metody řešení matematických modelů software pro řešení tekutinových systémů aplikace

Compulsory literature:

MILLER, D., S. Internal Flow System, BHRA UK, 396 s., ISBN 0-947711-77-5

Recommended literature:

Flowmaster. User Manual. Flowmaster International LTD.-Courthouse England, 1995 549 s. The Math Works, inc., 3 Apple Hill Drive Natick, MA 01760-2098, USA. Sim Hydraulics For Use with Simulink.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Hydraulický ráz, rovnice nestacionárního proudění, řešení neustáleného proudění, Bernoulliho rovnice, Žuk. vztah, doba běhu vlny • Metoda charakteristik, výpočet hydraulického rázu v EXCELu metodou charakteristik, Matematický model hydraulického rázu se ztrátami, aplikace Laplaceovy transformace, základní dynamické charakteristiky, spojitě rozložené parametry • Přenosové matice potrubí, přenosy, frekvenční charakteristiky, odvození přenosů z přenosové matice potrubí, vyhodnocení frekvenčních charakteristik • FOWMASTER, MathCad, MatLab • Zobecnění metod, určení stability • Řešení paralelních a sériově paralelních RLC obvodů, simulace na počítači • Matematický model hydrostatického stroje, přenosové matice diskrétních prvků, přenosy, frekvenční charakteristiky • Matematický model hydrogenerátoru rotačního, přímočarého, zdroj konstantního tlaku a průtoku, matematický model hydromotoru rotačního, přímočarého, hydraulického akumulátoru, matematické modely hydraulických ventilů • Přenos a frekvenční charakteristika s akumulátorem, odvození přenosové matice • Modelování pulzací objemových čerpadel, objemové pulzace vícepístových čerpadel • Modelování obvodu s hydraulickým rázem a diskrétními hydraulickými odpory a prvky pomocí FLOWMASTERu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner