338-0910/01 – Vybrané statě z mechaniky tekutin (VSMT)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z Mgr. studia v oblastech mechaniky tekutin souvisejících s tématem doktorského studia. Studenti budou vycházet ze znalostí získaných v obecné mechanice, mechanice tekutin a termomechanice, které mohou aplikovat při poznávání zákonitostí kontinua.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Tekutiny mají v našem životě nezastupitelnou úlohu. Podmiňují naši vlastní existenci stejně jako řadu jevů a procesů v přírodě i různých oblastech průmyslu. Výzkumu jejich chování za různých podmínek je stále věnována velká pozornost, a to zejména ve spojení s pohybem tekutin-prouděním. V předmětu Vybrané statě mechaniky tekutin je pozornost věnována základním rovnicím popisujícím proudění ideální a vazké tekutiny a jejich aplikacím.

Povinná literatura:

DRÁBKOVÁ, S. a kolektiv: Mechanika tekutin, E-learning systém FS VŠB, 260 s., dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ JANALÍK, J.: Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2008, 180 s. dostupné na http:http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/#skripta-elektronicke KOZUBKOVÁ, M., BLEJCHAŘ, T., BOJKO, M.: Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti, VŠB-TU Ostrava, 2019, 224 s., dostupné na http:http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/#skripta-elektronicke KOZUBKOVÁ, M.: Aplikovaná mechanika tekutin, el. skripta VŠB-TU Ostrava, 2003 SHAUGHNESSY, E. J., KATZ, I. M.,‎ SCHAFFER, J. P.: Introduction to Fluid Mechanics. Oxford University Press, New York, 2005, 1018 str. FOX,R.W.,Mc DONALD,A.T.: Introduction to Fluid Mechanics, J. Wiley & sons, New York, 1994 RODI, W.; FUEYO, N.: Engineering turbulence modelling and experiments 5. Elsevier, 2002.ISBN 0-08-044114-9. LESIEUR, M., YAGLOM, A.M.; David, F.: New Trends in Turbulence. Les Houches: France, 2001. ISBN 3-540-42978-6.

Doporučená literatura:

TESAŘ.V.: Mezní vrstvy a turbulence, Skripta ČVUT Praha, 1986, 191 str. LOJCJANSKIJ, L.G.: Mechanika židkosti i gaza. Moskva, Nauka 1987, 840 str. KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008. [online]. Datum poslední revize12.12.2008. Dostupné z < http://www.338.vsb.cz/PDF/Kozubkova-Fluent.pdf > HINZE,J.O.: Turbulentnosť (překlad z angličtiny). Moskva, 1963, 680 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní rovnice mechaniky tekutin-Eulerova a Bernoulliho rovnice, rovnice spojitosti 2. Navierova-Stokesova rovnice pro nestlačitelno i stlačitelnou tekutinu, možnosti jejího řešní 3. Turbulentní proudění tekutin, vznik turbulence, možnosti mat. popisu, vliv turbulence na přenosové jevy 4. Možnosti popisu turbulence pomocí matematické statistiky 5. Reynoldsova rovnice pro turb. prouděni, vznik turbulentních smykových napětí 6. Modely turbulence 7. Možnosti numerického modelování turbulence, model k-epsilon 8. Měření parametrů turbulentního proudění 9. Neustálené proudění tekutin v potrubí, vlnová rovnice a její řešení, hydraulický ráz 10. Výtok plynu s přihlédnutím na jeho stlačitelnost, Machovo číslo 11. Potencionální proudění v rovině

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku