338-0911/01 – Pumping Engineering (PumpEng)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will build on the knowledge gained in the master studies and further develop in specific areas focused on the function of pumps, their properties and parameters, characteristics, hydraulic design of flow parts, application of hydrodynamic similarity, investigation of the hydrodynamic flow fields in the pump with the use of numerical modelling.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Základní princip funkce a hlavní části hydrodynamických čerpadel, vlastnosti hydrodynamických čerpadel, popis proudění v oběžném kole, transformace energie v oběžném kole, Eulerova čerpadlová rovnice, teoretický a skutečný průběh charakteristik, vliv konečného počtu lopatek, ztráty v čerpadle,slip faktor, hydrodynamická podobnost, modelování, návrh hlavních hydraulických součástí čerpadla, sací schopnost čerpadla a kavitace, hydrodynamické síly, numerické modelování proudění v čerpadle.

Compulsory literature:

JOHANN FRIEDRICH GÜLICH: Centrifugal Pumps, Second Edition, Springer, 2010 964p ISBN 978-3-642-12823-3. RODI, W.; FUEYO, N. Engineering Turbulence Modelling and Experiments. Oxford. Elsevier Science Ltd. Oxford, 2002. TUZSON John. Centrifugal pump design. 2000, 320p, ISBN 0-471-36100-3.

Recommended literature:

ASWATHA, Narayana. P. A.; SEETHARAMU, K. N. Engineering fluid mechanics. Alpha Science: Harrow, U.K. 2005. 581p. ISBN 1-84265-101-3. VAL S. LOBANOFF, ROBERT R. ROSS Centrifugal pumps: design and application, Second Edition USA 1992 577p ISBN 0-87201-200-X. KARASSIK, I. J., MESSINA, J. P., COOPER, P., HEALD, CH. C. Pump handbook third edition. 1790p. U.S. 2001 ISBN 0-07-034032-3. BRENNEN, C. E. Hydrodynamics of Pumps. [online] Datum poslední revise 16. 6. 2004. Dostupné z .

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Princip činnosti hydrodynamických strojů, charakteristické vlastnosti hydrodynamických strojů, oblast použití, parametry čerpadla 2.Kinematické poměry v oběžném kole hydrodynamického čerpadla, Eulerova rovnice hydrodynamického čerpadla, teoretická charakteristika čerpadla. 3.Vliv konečného počtu lopatek, ztráty v čerpadle, skutečná charakteristika čerpadla 4.Hydrodynamická podobnost HČ, součinitel rychloběžnosti, aplikace PI-teorému na N-S rovnici, podobnostní čísla. 5.Aplikace HD podobnosti čerpadel: přepočet charakteristik při změnách provozních parametrů, modelování, přepočet parametrů z modelu na dílo. 6.Vliv fyzikálních vlastností čerpané kapaliny na průběh charakteristických křivek čerpadla 7.Návrh radiálního oběžného kola hydrodynamického čerpadla 8.Průtokové kanály statorů čerpadel. Hlavní zásady hydraulického řešení spirály a radiálního rozvaděče. 9. Sací schopnost čerpadla, kavitace 10.Výpočet axiální síly a řešení jejího vyrovnání. 11.Typizace čerpadel, zkoušení čerpadel. 12.Základní typy HD čerpadel

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner