338-0911/02 – Čerpací technika (PumpEng)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z Mgr. studia v oblastech čerpací techniky souvisejících s tématem doktorského studia. Studenti budou vycházet ze znalostí získaných v magisterském studiu a dále je rozvíjet v konkrétních oblastech zaměřených na funkci čerpadel, jejich vlastnosti a parametry, charakteristiky, hydraulický návrh průtokových částí, aplikaci hydrodynamické podobnosti, vyšetřování proudových polí v čerpadle s využitím numerického modelování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Základní princip funkce a hlavní části hydrodynamických čerpadel, vlastnosti hydrodynamických čerpadel, popis proudění v oběžném kole, transformace energie v oběžném kole, Eulerova čerpadlová rovnice, teoretický a skutečný průběh charakteristik, vliv konečného počtu lopatek, ztráty v čerpadle,slip faktor, hydrodynamická podobnost, modelování, návrh hlavních hydraulických součástí čerpadla, sací schopnost čerpadla a kavitace, hydrodynamické síly, numerické modelování proudění v čerpadle.

Povinná literatura:

MELICHAR, Jan; BLÁHA, Jaroslav. Problematika soudobé čerpací techniky. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03719-5. BLÁHA, J., BRADA, K. Příručka čerpací techniky. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1997. 289 s. ISBN 80-01-01626-9. BLÁHA, J.; BRADA, K. Hydraulické stroje. 1st edition Praha: SNTL, 1992. 747p. ISBN 80-03-00665-1. JOHANN FRIEDRICH GÜLICH: Centrifugal Pumps, Second Edition, Springer, 2010 964p ISBN 978-3-642-12823-3. RODI, W.; FUEYO, N. Engineering Turbulence Modelling and Experiments. Oxford. Elsevier Science Ltd. Oxford, 2002.

Doporučená literatura:

STRÝČEK, O. Hydrodynamické čerpadlá. 2. vyd. Bratislava: STU, 1994. 297 s. ISBN 80-227-0662-0. KROUZA V. Čerpadla odstředivá a jim příbuzná. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1956. PACIGA, A.; STRÝČEK, O.; GANČO, M. Čerpacia technika. Bratislava: Alfa Bratislava – SNTL Praha, 1984, 224p, 63-557-84. KOZUBKOVÁ, M. Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008. [online]. Datum poslední revize12.12.2008. Dostupné z < http://www.338.vsb.cz/PDF/Kozubkova-Fluent.pdf > Projektování čerpadel. KSB pumpy & armatury s.r.o., 48s. BRENNEN, C. E. Hydrodynamics of Pumps. [online] Datum poslední revise 16. 6. 2004. Dostupné z .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, prezentace a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná práce na zadané téma související s tématem doktorské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Princip činnosti hydrodynamických strojů, charakteristické vlastnosti hydrodynamických strojů, oblast použití, parametry čerpadla 2.Kinematické poměry v oběžném kole hydrodynamického čerpadla, Eulerova rovnice hydrodynamického čerpadla, teoretická charakteristika čerpadla. 3.Vliv konečného počtu lopatek, ztráty v čerpadle, skutečná charakteristika čerpadla 4.Hydrodynamická podobnost HČ, součinitel rychloběžnosti, aplikace PI-teorému na N-S rovnici, podobnostní čísla. 5.Aplikace HD podobnosti čerpadel: přepočet charakteristik při změnách provozních parametrů, modelování, přepočet parametrů z modelu na dílo. 6.Vliv fyzikálních vlastností čerpané kapaliny na průběh charakteristických křivek čerpadla 7.Návrh radiálního oběžného kola hydrodynamického čerpadla 8.Průtokové kanály statorů čerpadel. Hlavní zásady hydraulického řešení spirály a radiálního rozvaděče. 9. Sací schopnost čerpadla, kavitace 10.Výpočet axiální síly a řešení jejího vyrovnání. 11.Typizace čerpadel, zkoušení čerpadel. 12.Základní typy HD čerpadel 13. Numerické modelování proudění v čerpadle.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2027/2028 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2027/2028 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2026/2027 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2026/2027 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.