338-0913/01 – Hydrostatic Gears (HyPr)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are made familiar with the structures and functions hydrostatic transmission. He is able to analyze and describe static and dynamic characteristics of the hydrostatic transmission with the aim to design an optimal structure.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Studující se nejprve podrobně seznámí se skladbou, vlastnostmi, možnostmi řízení a nejčastějšími aplikacemi hydrostatických převodů. Nejčastějšími aplikacemi jsou tzv. hydraulické převodovky mobilních strojů. Doktorand se podrobně seznámí s hydrogenerátory a rotačními hydromotory hydrostatických převodů, se způsoby jejich řízení, pracovními charakteristikami i problematikou provozu a údržby. Postupně je probírána kinematika a dynamika tekutinových pohonů a energeticko-tepelná bilance pohonu. Problematika je doplněna o vícemotorové pohony a synchronní chod hydromotorů, hydrodynamické a kombinované převody, realizaci funkce diferenciálu a řízení směru jízdy.

Compulsory literature:

1. GÖTZ, W. Hydraulics. Theory and Application. Ditzingen : Rexroth Bosch Group + OMEGON, 1998. 291 s. ISBN 0-7680-0242-7. 2. NOACK, S. Hydraulics in Mobile Equipment. Ditzingen : Rexroth Bosch Group + OMEGON, 2001. 202 s. ISBN 0-7680-0886-7.

Recommended literature:

1. EXNER, H. et al. Hydraulics. The Hydraulic Trainer, Volume 1. Ditzingen : Omegon Fachliteratur, 2002. 326 s. ISBN 3-933698-32-4. 2. IVANTYSYN, J.-IVANTYSYN, M. Hydrostatische Pumpen und Motoren. Würzburg : Vogel Buchverlag, 1993. 3. PASZOTA, Z. Aspects energetiques des transmissions hydrostatiques. Gdansk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2002. 293 s. ISBN 83-7348-032-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Other requirements for students are not.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1st Application of hydrostatic drives and transmissions in mobile machines. Specific requirements for hydraulic mobile machines. 2nd Hydrostatic. The song transfer. Steering hydrostatic transmission. The characteristics of the hydrostatic transmission. Problems filtration, cooling, replenishment flow losses. 3rd Rotary hydraulic units of mobile machines. management hydrostatic converters. Low-speed motors. 4th Multi-motor drives the drive mobile machines. Implementation of functions Differential hydraulic motors connected in parallel. Driving direction. Power steering mechanickohydraulické and electro. 5th Hydrodynamic and combined transfers 6th Kinematics and Dynamics Engine 7th Energy and heat balance of power

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner