338-0915/01 – Provozuschopnost tekutinových zařízení (ProTZ)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: - studující se podrobně seznámí s obsahem pojmů provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, životnost a se způsoby jejich zjišťování - naučí se zjišťovat ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t) - seznámí se podrobně s druhy poruch a jejich klasifikací - budou se zkoumat bezporuchovost soustav a metody jejího zvyšování (zálohování apod.) - naučí se analyzovat vliv čistoty pracovní kapaliny na provozuschopnost hydraulických systémů - naučí se základům konstruování spolehlivých hydraulických systémů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Studující se podrobně seznámí s obsahem pojmů provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, životnost a se způsoby zjišťování bezporuchovosti, spolehlivosti, životnosti atp. Naučí se zjišťovat ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda (t) a vynášet je jako funkce do grafů. Seznámí se se zkouškami spolehlivosti. Seznámí se s druhy poruch a jejich klasifikací. Budou se zabývat bezporuchovostí soustav a metodami jejího zvyšování (zálohování apod.). Dále se posluchači seznámí se systémy moderní údržby a metodami údržby (údržba podle reálného stavu technických prostředků, proaktivní údržba, korektivní a následná údržba).

Povinná literatura:

1. Kopáček, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha : SNTL, 1990. 160 s. ISBN 80-03-90. 2. Helebrant, F.; Ziegler, J.; Marasová, D. Technická diagnostika a spolehlivost. Díl 1: Tribodiagnostika. Ostrava : VˇB-TU Ostrava, 2001. 158 s. ISBN 80-7078-883-6. 3. Voštová, V.; Helebrant, F.; Jeřábek, K. Provoz a údržba strojů. II. část: Údržba strojů. Praha : ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4. 4. Pavlok,B.; Sivák,V. Provoz a údržba hydraulických mechanismů. Ostrava : ES VŠB Ostrava, 1989. 93 s. 5. Havlíček, J. a kol. Provozní spolehlivost strojů. Praha : SZN, 1983. 656 s.

Doporučená literatura:

1. Pavlok,B. Základní konstrukční celky. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 41 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/zakladni-konstrukcni-celky.pdf 2. Pavlok, B.; Sivák, V. Hydraulické systémy v provozní praxi. Ostrava : BIC Ostrava, 2000. 95 s. 3. Grinč, L. Pracovné kapaliny pre hydraulické systémy. Žilina : VŠDS Žilina, 1994. 151 s. ISBN 80-2100-234-7. 4. Pavlok, B. Moderní metody čištění hydraulických olejů. MM Průmyslové spektrum, 2006, č.5, s. 66-67.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost, ovlivňující jakost výrobku. Filosofie zvyšování jakosti. Hodnocení jakosti. Normy ISO 9000. 2 Hodnocení spolehlivosti. Ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda (t). 3 Poruchy a jejich klasifikace. 4 Bezporuchovost soustav. Zálohování. Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti technických prostředků. 4 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry. 5 Údržba hydraulických a pneumatických zařízení. Cíl údržby. Systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. Údržba podle reálného stavu technických prostředků. Údržba po poruše. Proaktivní údržba. 6 Metody údržby. Organizace údržby. Výpočetní technika v údržbě. 7 Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Bezpečnost při práci s hydraulickým a pneumatickým zařízením. Zkušebny. Bezpečnost při práci s hydraulickými akumulátory. Provoz hydraulických a pneumatických zařízení. 8 Filtrace kapaliny v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění hydraulických kapalin. Filtrace u servosystémů. Požadavky na provozní čistotu stlačeného vzduchu. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. Ohřívače a chladiče. 9 Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů. 10 Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických a pneumatických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.