338-0916/01 – Mazací technika (MTech)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: - prohloubit znalosti z reologie a proudění maziv, - aplikovat tyto znalosti na návrhy mazacích systémů, - navrhovat mazací systémy s plastickými mazivy, - navrhovat mazací systémy s olejem pro mazání kluzných nebo válivých ložisek.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

V předmětu Mazací technika se doktorand seznámí s teoretickými základy tření, mazání a opotřebení. Suché, mezní a smíšené tření je probíráno jen do nezbytné hloubky, nutné k pochopení Stribeckova diagramu a jeho významu pro technickou praxi. Je vysvětlován tzv. stick-slip efekt u hydraulických motorů. Podrobněji je probíráno kapalinné tření a mazání, teorie kluzných hydrodynamických i hydrostatických ložisek, základy elastohydrodynamického tření a mazání. Opotřebení strojních součástí je probíráno jen do nezbytné hloubky, stejně jako konstrukce a materiály kluzných ložisek. Podrobně jsou probírána maziva. U plastických maziv jsou probrány základy reologie plastických maziv. Na závěr jsou probrány mazací systémy, ať již s olejem nebo s plastickými mazivy.

Povinná literatura:

1. Bečka, J. Tribologie. Praha : ČVUT Praha, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8. 2. Šťáva, P.; Pavlok, B. Mazací technika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 76 str. ISBN 80-248-1000-X. 3. Šafr, E. Technika mazání. Praha : SNTL Praha, 1971. 4. Štěpina, V.; Veselý, V. Maziva a speciální oleje. Bratislava : VEDA, 1980.

Doporučená literatura:

1. Blaškovič, P.; Balla, J.; Dzimko, M. Tribológia. Bratislava : ALFA, 1990. 360 str. ISBN 80-05-00633-0. 2. Boháček, F. a kol. Části a mechanizmy strojů II. Brno : VUT Brno, 1985. 3. Schramm, G. Reologia. Podstawy i zastosowania. Poznaň : PWN, 1996. 212 s. 4. Lawrowski, Z. Technika smarowania. Warszawa : PWN, 1996. 212 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Suché, mezní a smíšené tření. Model kontaktu třecích ploch. Součinitel tření. Stribeckův diagram. Stick-slip efekt. 2. Kapalinné tření. Hydrodynamická teorie mazání. 3. Kluzná hydrodynamicky mazaná ložiska. 4. Elastohydrodynamické tření a mazání. 5. Hydrostatická lžiska. 6. Maziva: kapalná, plastická, tuhá. Reologie plastických maziv. 7. Opotřebení strojních součástí. Materiály kluzných dvojic. 8. Konstrukce a materiály kluzných ložisek. 9. Mazací systémy a zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.