338-0917/01 – Měření a zkoušení v mechanice tekutin (MeZk)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základní elektrické snímače neelektrických veličin, měření vybraných veličin v mechanice tekutin, numerické zpracování naměřených signálů včetně signálů náhodných, měření hluku a vibrací, harmonická a korelační analysa.

Povinná literatura:

Zehnula, L. : Snímače neelektrických veličin,SNTL Praha 1983 Janalík, J. : Měření tekutinových mechanizmů, Skripta VŠB-TU Ostrava , 1995, 152 str Janalík, J. : Měření turbulentních fluktuací rychlosti, Skripta VŠB-TU Ostrava ,PDF,2006, 90 str. Kopáček, J. : Technická diagnostika hydraulických mechanismů,SNTL Praha 1990. Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin.Příručka pro laboratorní cvičení. Skripta. Ostrava: VŠB-TU, 1987, 153 str. Smetana, C. : Měření hluku a chvění, SNTL Praha 1974.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní druhy snímačů pro elektrické měření neelektrických veličin- snímače odporové (tenzometry), kapacitní, indukčnostní, indukční, piezoelektrické a termoelektrické 2. Měření vybraných veličin v mechanice tekutin – tlak, tlaková diference, objemový a hmotnostní průtok, dráha, rychlost proudění kapalin i plynů, teplota, kroutící moment, výkon, frekvenci otáčení 3. Měření turbulentních fluktuací rychlosti - žárový anemometr, optický anemometr LDA 4. Měření rychlostního pole pro 2D a 3D úlohy – metoda PIV 5. Měření hluku a chvění – mikrofony, hlukoměry, snímače vibrací 6. Numerické zpracování naměřených veličin 7. Numerické zpracování náhodných signálů – aritmetický průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, hustota pravděpodobnosti 8. Harmonická analysa – spektrální výkonová hustota,amplitudově frekvenční charakteristika,fázová charakteristika 9. Korelační analysa – autokorelační funkce, vzájemná korelační funkce, součinitel korelace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.